Zdjęcie zawodu
W. męska

Mechatroniczka

Projektuję i produkuję części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Mechatroniczka

Projektuję i produkuję części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechatronicznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Urządzenia i systemy mechatroniczne spotykamy praktycznie na każdym kroku: w pracy, na lotnisku, w sklepie, szpitalu, szkole. Dzięki mojej pracy powstają nowoczesne urządzenia, które ułatwiają nam życie, są odpowiednio konserwowane i na bieżąco naprawiane, jeśli przydarzy im się jakaś awaria.

Czym się zajmuję?

Projektuję i produkuję różne części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechatronicznych, wykorzystując do tego nowoczesne programy komputerowe. Można powiedzieć, że mój zawód łączy w sobie profesje elektronika, informatyka i mechanika. Urządzenia mechatroniczne to maszyny, ale sterowane elektronicznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Mogą to być np. automatycznie otwierane drzwi do sklepów, obrabiarki sterowane numerycznie, manipulatory podające i odbierające wyroby na liniach produkcyjnych, taśmy transportowe w markecie, automatyczne szlabany przy wjeździe na parking. Każde działa bez bezpośredniej kontroli człowieka, można je łatwo przeprogramować, są niezawodne, wysoko wydajne i łatwe w obsłudze. Wiele takich urządzeń i maszyn połączonych w jedną sprawnie działającą całość tworzy system mechatroniczny. A system mechatroniczny tworzę ja.


Pracę zaczynam od przygotowywania dokumentacji technicznej oraz ustalam, z jakich części, elementów, podzespołów i zespołów, modułów i połączeń musi się składać mój system. Następnie przygotowuję wszystkie potrzebne części składowe, nastawiam odpowiednie parametry czujników i wskaźników oraz nadzoruję montowanie elementów w całość. W przypadku, kiedy potrzebne jest wyprodukowanie całkiem nowego urządzenia, zajmuję się także projektowaniem wszystkich jego części składowych. Oprócz tego instaluję i testuję oprogramowanie sterujące pracą maszyn, sprawdzam pracę wszystkich zespołów, modułów i podzespołów, żeby przed skierowaniem urządzenia do masowej produkcji wyłapać ewentualne usterki i usunąć je. Mogę też zajmować się dbaniem o właściwy stan techniczny działających już urządzeń mechatronicznych, montować je i demontować, diagnozować przyczyny awarii i naprawiać źle działające maszyny. 


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, muszę znać się na budowie elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i potrafić określać ich przydatność do działania jako element większych urządzeń i systemów mechatronicznych, znać technologie ręcznej i maszynowej obróbki metali, znać się na budowie i działaniu układów pneumatycznych i hydraulicznych, potrafić montować układy sterowania elektrycznego i elektronicznego zapewniające właściwe funkcjonowanie układów mechatronicznych, potrafić sprawdzać i regulować pracę tych urządzeń oraz znać sposoby konserwacji maszyn i systemów mechatronicznych.


Muszę potrafić oceniać stan urządzeń i systemów mechatronicznych na podstawie opisu ich działania, pomiarów oraz przeprowadzonych prób i oględzin, korzystając z dokumentacji technicznej dobierać części niezbędne do naprawy tych maszyn i systemów, potrafić tworzyć rysunki techniczne projektowanych urządzeń, schematy układów elektrycznych i elektronicznych, opracowywać instrukcje użytkowania maszyn, posługiwać się językami programowania stosowanymi w układach sterowania urządzeniami mechatronicznymi oraz umieć tworzyć nowe programy sterujące i modyfikować je w celu dostosowania do zadań, jakie mają wykonywać programowane maszyny i systemy mechatroniczne. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją elementów lub systemów mechatroniki i automatyki, w warsztatach samochodowych, laboratoriach badawczych, w przedsiębiorstwach z branży elektrycznej, w firmach wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne w swojej codziennej działalności. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.