Zdjęcie zawodu
W. męska

Dziewiarka

Produkuję dzianiny oraz wyroby dziane z przędzy.

Dziewiarka

Produkuję dzianiny oraz wyroby dziane z przędzy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają piękne i solidne wyroby z dzianiny, a wszystkie maszyny dziewiarskie są utrzymywane w dobrym stanie technicznym i pracują bez zakłóceń.

Czym się zajmuję?

Jako dziewiarka zajmuję się wytwarzaniem dzianin, czyli materiałów lub wyrobów powstających w procesie dziania przędzy, inaczej - przerabiania jej w materiał przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek. Cechą charakterystyczną dzianin jest duża elastyczność i rozciągliwość, miękkość, przewiewność oraz łatwość prucia. Pracuję na maszynach dziewiarskich, które przetwarzają przędzę w dzianinę. Ładuję nawoje, czyli motki, na które nawinięta jest przędza, do maszyn i pilnuję, żeby podczas dziania przędza nie pękała zbyt często, fachowo nazywa się to zrywami przędzy, bo to obniża jakość końcowego wyrobu. 


Kontroluję też urządzenia prowadzące nitki, a w zależności od zadanych mi parametrów dzianiny reguluję wodziki, czyli części maszyny dziewiarskiej, przez które przechodzi przędza, aby uzyskać mniejsze lub większe oczka, czyli zwiększyć lub zmniejszyć ścisłość wytwarzanej dzianiny. Taka kontrola dotyczy też gotowych wyrobów włókienniczych, np. swetrów, skarpet, rękawiczek, koszulek, czapek. Wyrób musi przecież być taki, jak określono w dokumentacji technicznej. Rejestruję zużycie przędzy i ilość wyprodukowanej dzianiny, segreguję i magazynuję gotowe elementy, czekające na dalszą obróbkę, czyli na parowanie, pranie, łączenie, konfekcjonowanie, oraz odpady poprodukcyjne, odpowiadam za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie wyrobów jak najwyższej jakości oraz za prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń. 


Co powinnam umieć?

Muszę potrafić rozpoznawać różnego rodzaju przędze i wiedzieć, jakie mają właściwości. Muszę znać podstawowe i pochodne sploty dzianin, takie jak: splot lewoprawy, splot dwuprawy, sploty strukturalne, np. warkocze, żakardy, i umieć je rozróżniać na maszynie. 


Oceniam stan techniczny maszyn, które obsługuję, testuję ich sprawność, reguluję parametry, czytam też dokumentację techniczną, dlatego muszę znać się na rysunku technicznym. 
W pracy obsługuję maszyny dziewiarskie różnego typu: falowarki, które służą do wytwarzania prostych, cienkich, dzianinowych wyrobów, szydełkarki płaskie, które umożliwiają tworzenie skomplikowanych wzorów, i cylindryczne, które służą do wytwarzania np. pończoch, czy rajstop, osnowarki. Nowoczesne maszyny dziewiarskie są sterowane komputerowo, dlatego muszę umieć obsługiwać komputerowe urządzenia sterujące i programować pracę maszyn, a w razie potrzeby usuwać drobne usterki, o poważniejszych raportuję do mistrza zmiany.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na monotonię w pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży odzieżowej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.