Zdjęcie zawodu
W. męska

Automatyczka

Pracuję przy tworzeniu i montowaniu systemów automatyki, pozwalających kierować pracą zaworów, silników, napędów, przepustnic, pomp dozujących.

Automatyczka

Pracuję przy tworzeniu i montowaniu systemów automatyki, pozwalających kierować pracą zaworów, silników, napędów, przepustnic, pomp dozujących.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca jest istotna dla sprawnego działania przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki mnie wszystkie sterowane automatycznie maszyny pracują efektywnie i ułatwiają tym samym życie obsługującym je pracownikom. Na co dzień mam kontakt z nowymi technologiami i wiem o każdej nowince z mojej dziedziny. Wykorzystując swoje umiejętności techniczne potrafię zaprojektować i zainstalować także automatykę w swoim domu, np. sterującą ogrzewaniem, oświetleniem czy wentylacją.

Czym się zajmuję?

Automatyka wpływa w coraz większym stopniu na nasze życie. Takie systemy są wykorzystywane między innymi w komputerach przemysłowych, systemach łączności w sieciach przemysłowych, radiowo-modemowych czy GPRS, w urządzeniach kontrolno-pomiarowych, takich jak czujniki, mierniki, rejestratory i przetworniki, a także w liniach montażowych, prasach, urządzeniach do transportu… Pozwalają kierować pracą zaworów, silników, napędów, przepustnic, pomp dozujących… Trudno nam sobie wyobrazić nowoczesną fabrykę bez ustawionych w zgrabne ciągi maszyn wykonujących swoje zadania jak na komendę, bez zmęczenia. Do sprawnego działania systemów automatyki niezbędna jest praca takich specjalistów, jak ja. Jak wygląda moja praca? Pomagam inżynierom automatykom podczas projektowania nowych urządzeń i systemów, uczestniczę w tworzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej, testuję prototypy nowych maszyn zanim trafią do masowej produkcji.


Przygotowuję dokładne wyliczenia pokazujące, ile będzie kosztować wyprodukowanie nowych urządzeń konkretnego typu i zainstalowanie ich w zakładzie produkcyjnym oraz jak długo to potrwa i ilu pracowników będzie do tego potrzebnych. Sprawdzam, czy projekt spełnia wszystkie parametry techniczne i normy dotyczące materiałów wybranych do skonstruowania danego systemu. Modyfikuję też już działające systemy i uruchamiam nowe urządzenia. Na bieżąco kontroluję działanie urządzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, aby móc w porę zauważyć, że coś nie działa tak, jak powinno. W porę, czyli zanim usterka będzie tak duża, że spowoduje awarię albo wyłączenie urządzenia z użycia. Gdy już do usterki dojdzie, moim zadaniem jest jej naprawa.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić rozpoznawać urządzenia i elementy systemu na podstawie ich schematów oraz wyglądu, a także wiedzieć, jakie mają zastosowanie, rozpoznawać różne rodzaje przyłączy procesowych i montować je zgodnie z dokumentacją techniczną, programować sterowniki PLC, czyli Programmable Logic Controllers, pozwalające systemom i urządzeniom automatyki sprawnie wykonywać swoją pracę.


Muszę potrafić przeprowadzać okresowe przeglądy i konserwację instalacji elektrycznych i piorunochronnych, sprawdzać, czy parametry urządzeń zgadzają się z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami, przeprowadzać testy urządzeń i systemów automatyki.
Muszę dobrze znać się na fizyce, a zwłaszcza potrafić dobierać kable i przewody elektryczne do konkretnej instalacji, biorąc pod uwagę np. rodzaj powłok przewodów lub typy przewodów termoelektrycznych oraz podłączać urządzenia i systemy automatyki do zasilania. Muszę znać prawa elektrotechniki i potrafić stosować je do obliczania wielkości elektrycznych w obwodach i układach elektrycznych oraz odczytywać i sporządzać schematy układów elektrycznych i elektronicznych.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • samodzielność,
  • kreatywność,
  • odpowiedzialność,
  • opanowanie,
  • umiejętność pracy presją czasu,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych, firmach z branży elektronicznej, przedsiębiorstwach zajmujących się instalowaniem, rozbudową i naprawą systemów automatyki, warsztatach naprawy sprzętu elektronicznego, różnych branżach wykorzystujących systemy automatyki oraz w laboratoriach badawczych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.