ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Opiekun dziecięcy

Opiekuję się dziećmi w domach, przedszkolach, sanatoriach itp.

Opiekun dziecięcy

Opiekuję się dziećmi w domach, przedszkolach, sanatoriach itp.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka, dziecięce oddziały szpitalne, sanatoria, hospicja, domy prywatne – moja pomoc jest potrzebna wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci. Dzięki mnie mają zapewnioną dobrą opiekę, mogą prawidłowo się rozwijać, pokonywać swoje ograniczenia i jak najpełniej poznawać otaczający je świat.

Czym się zajmuję?

Wybrałem tę pracę ponieważ bardzo lubię dzieci, a opieka nad nimi to dla mnie przyjemność. Zakres moich obowiązków zależy od wieku moich podopiecznych. Opiekując się niemowlętami skupiam się w większości na ich pielęgnacji, a więc myję je, karmię, przewijam, przebieram, zabieram je na spacery w wózku, usypiam i zapewniam im ciszę oraz spokój w czasie, kiedy śpią. Starsze dzieci stają się coraz bardziej samodzielne, a ja staram się im w tym pomagać.


Uczę je siadania, chodzenia, korzystania z nocnika, mycia rąk i zębów, a także zachowania w grupie rówieśników, np. dzielenia się zabawkami, korzystania na zmianę z ulubionych huśtawek na placu zabaw. W trakcie pobytu dzieci pod moją opieką organizuję różne gry i zabawy. Dopasowuję je do możliwości dziecka w określonym wieku, dbając przy tym o harmonijny rozwój umiejętności manualnych, odpowiednią ilość ruchu, rozwijanie wrażliwości na muzykę, np. przez naukę piosenek, słuchanie utworów muzycznych, zajęcia taneczne, i plastykę poprzez wspólne malowanie, lepienie figurek z plasteliny.
Jeśli zajmuję się dziećmi niepełnosprawnymi albo cierpiącymi na przewlekłe choroby, do moich obowiązków należy prowadzenie z nimi zajęć rehabilitacyjnych, przygotowywanie posiłków według zaleconej diety oraz dostosowywanie zajęć plastycznych, muzycznych i innych tak, aby np. wyciszać dzieci nadpobudliwe, rozwijać te zmysły albo funkcje organizmu, które wymagają szczególnego wsparcia.
Bywa, że pracuję z dziećmi w wieku szkolnym. Wtedy oprócz zapewniania opieki i zabawy mogę pomagać im w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu się do sprawdzianów, nauce języka obcego. Wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, potrzebują ruchu na świeżym powietrzu, dlatego moja praca odbywa się i w pomieszczeniach, i na zewnątrz, np. w parku, na placu zabaw.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na anatomii i fizjologii człowieka, wiedzieć, jakie zmiany w organizmie dziecka zachodzą na poszczególnych etapach rozwoju, umieć ocenić opierając się np. na normach rozwoju konkretnych grup wiekowych, siatkach centylowych, czy rozwój fizyczny moich podopiecznych przebiega w granicach normy.


Muszę umieć dobierać potrawy do wieku podopiecznych i zaleconej im diety, potrafić wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne: mycie, karmienie, przewijanie zarówno u dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby, wymagających szczególnie troskliwej opieki.
Muszę też znać się na ćwiczeniach rehabilitacyjnych wskazanych dla dzieci z konkretną niepełnosprawnością i potrafić je wykonywać, jak również umieć dostosować rodzaj zajęć ruchowych do możliwości konkretnego dziecka.
Muszę znać się na psychologii i pedagogice, żeby dbać o harmonijny rozwój psychiczny moich podopiecznych, wiedzieć, w jaki sposób uczyć ich dbania o higienę, samodzielnego ubierania się, zasad zachowania się w grupie, uprzejmości, dzielenia się z innymi.
Oprócz tego powinienem być choć trochę uzdolniony muzycznie i plastycznie, żeby uczyć dzieci śpiewania piosenek albo gry na instrumentach, umieć dobierać utwory muzyczne do wieku podopiecznych, dostosowywać podkład muzyczny do zajęć tanecznych, uwrażliwiać dzieci na sztukę, programować zajęcia plastyczne tak, aby jak najlepiej stymulować ich rozwój oraz sprawność manualną.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • empatia,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • myślenie twórcze,
  • podzielność uwagi,
  • konsekwentność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w żłobku, szpitalu, hospicjum, domu małego dziecka, sanatorium. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.