Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się tworzeniem i odtwarzaniem muzyki

W tej pracy dużo czasu poświęca się na komponowanie lub wykonywanie utworów muzycznych.