Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier materiałowy

Ulepszam istniejące materiały i opracowuję nowe, o specjalnych właściwościach.

Inżynier materiałowy

Ulepszam istniejące materiały i opracowuję nowe, o specjalnych właściwościach.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

To nietuzinkowy zawód wymagający rozległej wiedzy. Polega na ulepszaniu materiałów, a więc wszystkiego tego, z czym ludzie obcują na co dzień. Nikt nie zastanawia się, jak działa wyświetlacz w jego telefonie czy dlaczego puszka coli otwiera się tak łatwo – a to wszystko zasługa inżynierów inżynierii materiałowej. To zaszczyt i duża satysfakcja należeć do tego grona i rozwiązywać małe i duże problemy milionów ludzi.

Czym się zajmuję?

Jako inżynier inżynierii materiałowej badam właściwości, strukturę i możliwości zastosowania materiałów. Korzystając z tej wiedzy mogę opracowywać nowe, innowacyjne materiały, takie jak polimery, kompozyty, półprzewodniki czy stopy metali o specjalnych właściwościach. Żeby stać się znawcą tej tematyki, należy ukończyć studia na kierunku inżynierii materiałowej. Od wyboru specjalizacji zależy między innymi to, jakimi materiałami będę zajmować się w codziennej pracy. Mogę pracować w ośrodku badawczym albo przedsiębiorstwie przemysłowym. Ciekawe możliwości zatrudnienia oferuje mi przemysł kosmiczny. 


Na co dzień przeprowadzam testy mające na celu poprawianie istniejących materiałów, czyli modyfikowanie ich tak, żeby były lepszej jakości, bardziej wytrzymałe, miały wiele zastosowań, a ich produkcja była tańsza i bardziej ekologiczna. Aby to było możliwe, konieczny jest wybór odpowiedniej metody badawczej i prognoza zachowania materiału w warunkach eksploatacyjnych, co robi się za pomocą symulacji komputerowych. Od czasu do czasu jestem zatrudniany jako ekspert wydający opinie do różnego rodzaju wniosków, np. o granty lub patenty, lub jako biegły w postępowaniach sądowych.


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić sprawnie posługiwać się komputerem i korzystać z programów służących do badania właściwości różnych materiałów. Muszę potrafić obliczać wytrzymałość materiałów. Muszę potrafić posługiwać się specjalistycznym sprzętem badawczym. 


Muszę znać procesy i związki chemiczne aby móc projektować i używać odpowiednich materiałów do pracy. Muszę znać prawa fizyki aby wiedzieć jakie siły będą oddziaływać na materiały przeze mnie projektowane i używane do wykonywania instalacji. 
Muszę znać się na technologiach wytwarzania, przetwórstwa i łączenia różnego rodzaju materiałów, potrafić projektować nowe materiały, np. nowoczesne tworzywa polimerowe i ceramiczne, kompozyty i nanokompozyty, biomateriały, oraz znajdować ich praktyczne zastosowanie. Muszę potrafić modyfikować konkretne materiały, aby uzyskać tworzywa o ulepszonych właściwościach. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • dobra pamięć,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • spostrzegawczość,
  • dociekliwość,
  • kreatywność,
  • wyobraźnia przestrzenna.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, na uczelniach wyższych, w laboratoriach przemysłowych, w firmach z branży kosmicznej, medycznej, motoryzacyjnej, energetycznej, transportowej,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.