Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier energetyki odnawialnej

Projektuję urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, np. elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi.

Inżynier energetyki odnawialnej

Projektuję urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, np. elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają nowe elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi. Codziennie mam do czynienia z najnowocześniejszymi urządzeniami produkującymi energię z odnawialnych źródeł, cały czas się dokształcam i szukam nowych sposobów pozyskiwania energii z natury. Dzięki temu ludzie mogą płacić mniejsze rachunki za prąd, a środowisko naturalne jest mniej zanieczyszczone.

Czym się zajmuję?

Coraz więcej urządzeń wokół nas jest zasilanych energią elektryczną. Tymczasem większość prądu jest, niestety, produkowana w tradycyjnych elektrowniach na węgiel kamienny lub brunatny. Takie zakłady zanieczyszczają środowisko, m.in. wydmuchując z kominów dwutlenek węgla i pyły zawieszone, dlatego znalezienie innych, ekologicznych sposobów produkowania energii jest bardzo ważne. Dzięki rozwojowi współczesnej nauki potrafimy już zamieniać energię wiatru, słońca, czy podziemnych wód o wysokiej temperaturze, tzw. geotermalnych, w prąd elektryczny, a także zamieniać rośliny w biopaliwa, a odpadki z produkcji zwierzęcej – w biogaz. Taka działalność chroni nasze środowisko. Tym właśnie się zajmuję. A dokładniej? Projektuję urządzenia wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej i cieplnej tzw. źródła odnawialne, a także systemy do jej przesyłania. Umiem projektować pompy ciepła, wiatraki i elektrownie pływowe pozyskujące energię z ruchu morskich fal. Przyłączam takie eko-instalacje do ogólnej sieci: energetycznej, wod-kan, cieplnej i potrafię zaprojektować instalację tak, żeby była optymalnie dopasowana do potrzeb budynku/odbiorcy. Wiem też, jak właściwie wykorzystywać maszyny i urządzenia energetyczne oraz jak chronić środowisko podczas wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na różnych rodzajach odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, woda, wiatr, wody termalne, rośliny wysokoenergetyczne, biomasa, wiedzieć gdzie ich poszukiwać i w jakich miejscach najlepiej budować elektrownie wodne, gdzie wiatrowe, a gdzie sprawdzą się farmy fotowoltaiczne, czy systemy geotermalne. 


W pracy potrzebuję dobrej znajomości fizyki, żeby wiedzieć, w jaki sposób najefektywniej zamieniać np. energię słoneczną w elektryczną, jak powinny być zbudowane instalacje przesyłające prąd elektryczny np. między elektrownią a odbiorcami, żeby straty podczas tego przesyłu były jak najmniejsze. Muszę też znać się na właściwościach, takich jak szybkość nagrzewania się i ochładzania, izolacyjność, przewodnictwo, materiałów, które wykorzystuję. 
Projektując różne urządzenia i systemy przesyłu energii muszę znać rysunek techniczny, programy do komputerowego tworzenia projektów, np. AutoCAD, Corel, oraz na mechanice, ponieważ od mojej wiedzy zależy wytrzymałość i bezpieczeństwo maszyn, które projektuję, i budownictwie, żeby wiedzieć np. jak projektować instalacje wodne i centralnego ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
Znajomość chemii przydaje się przy poszukiwaniu złóż gazu albo przy określaniu zawartości np. metanu czy dwutlenku węgla w powietrzu i spalinach. Poszukiwanie umożliwia mi znajomość geologii, bo dzięki niej wiem, gdzie warto szukać złóż gazu oraz wód geotermalnych oraz umiem wykorzystywać w tych poszukiwaniach różne metody geofizyczne, np. odwierty, badania sejsmiczne, grawimetryczne. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów wiem też, jak pisać projekty, np. o dofinansowanie inwestycji z różnych programów rządowych i europejskich, oraz umiem współpracować z właścicielami terenu, operatorami sieci energetycznej, władzami lokalnymi i innymi osobami, które angażują się w wykonywanie tych inwestycji. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • dokładność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • cierpliwość,
  • umiejętność pracy pod presją czasu. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i budową systemów energetyki odnawialnej. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.