Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Metrolog

Opracowuję metody pomiarów rozmaitych wielkości fizycznych.

Metrolog

Opracowuję metody pomiarów rozmaitych wielkości fizycznych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wiadomo, jaka jest np. jakość powietrza na danym terenie, możemy sprawdzić, czy mamy dobrze wypoziomowaną pralkę, właściwie napompowane opony, albo czy nie przekraczamy dozwolonej prędkości. Urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych sprawnie działają, powstają też nowe przyrządy, wykorzystujące najnowsze rozwiązania techniczne i często łatwiejsze w obsłudze. Między innymi dzięki mojej pracy wiele rzeczy, które kupujemy w sklepach jest coraz lepszej jakości, bo można ją sprawdzić na każdym etapie ich powstawania.

Czym się zajmuję?

Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że każdy kątomierz wyznacza kąt z podobną dokładnością, a jeśli w dwóch samochodach prędkościomierz pokazuje 60 km/h, to ich wzajemna odległość na drodze raczej się nie zmienia? O precyzję i powtarzalność takich pomiarów dbam ja. Jestem metrologiem. To, czym się zajmuję zależy trochę od tego, czy pracuję w przemyśle, czy też w instytucjach naukowo-pomiarowych. W tych drugich trudnię się opracowywaniem metod pomiaru rozmaitych wielkości fizycznych.


Mogę określać sposób pomiaru każdej z tych wielkości osobno: masy, gęstości, siły, energii, objętości, prędkości, ciśnienia, przyspieszenia, temperatury, albo wymyślić, jak mierzyć kilka z nich jednocześnie. Sam sposób to jeszcze nie wszystko. Muszę też opracować projekt urządzeń pomiarowych, które będą pracować wg. nowych zasad.
Opracowuję więc bardzo szczegółową dokumentację techniczną, zawierającą informacje o tym, jaka wielkość lub wielkości będę mierzyć wymyślonym przeze mnie sposobem i tworzę plany konstrukcji niezbędnego do tego urządzenia pomiarowego. Oprócz tego opracowuję testy, którym poddawane są nowo produkowane urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz analizuję ich wyniki. Zebranymi danymi dzielę się z innymi jednostkami naukowymi zajmującymi się metrologią. Ważnym elementem mojej pracy jest także legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych, czyli sprawdzanie, czy pracujące urządzenia podają poprawne wyniki pomiarów, nie zawyżają ich, ani nie zaniżają, i czy mierzą we właściwych jednostkach.
Jeśli pracuję w przemyśle, muszę znać się na automatyce i robotyce, gdyż we współpracy z automatykami, konstruktorami, technologami i specjalistami do spraw jakości pracuję przy projektowaniu układów pomiarowych znajdujących się w zautomatyzowanych albo zrobotyzowanych liniach produkcyjnych. Te układy sprawdzają np., czy w maszynach produkcyjnych panuje odpowiednie ciśnienie, albo czy przetwarzane w nich surowce mają właściwą temperaturę. 
Pomimo właściwego używania przyrządy kontrolno-pomiarowe czasem się psują, a wtedy organizuję ich naprawę. Mogę to robić sam, albo zlecić zadania wyspecjalizowanym zespołom naprawczym. Uczestniczę także w odbiorze nowych urządzeń oraz sprawdzam, jak działają przyrządy i systemy pomiarowe po przebudowie lub remontach.


Co powinienem umieć?

Muszę znać aktualnie stosowane sposoby pomiarów różnych wielkości fizycznych oraz wszystkie wykorzystywane do tego urządzenia, żeby móc je legalizować i naprawiać, wiedza z fizyki jest mi także niezbędna do opracowywania nowych metod i nowych urządzeń kontrolno-pomiarowych. 


Muszę bardzo dobrze znać się na obsłudze komputera, potrafić programować działanie systemów kontrolno-pomiarowych, posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania nowych przyrządów. 
Muszę dobrze znać matematykę, żeby wiedzieć, jak budować algorytmy potrzebne do programowania pracy systemów kontrolno-pomiarowych oraz rysować projekty nowych urządzeń mierzących różne wielkości fizyczne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • sumienność,
  • dociekliwość,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowo-pomiarowych albo w firmach z różnych gałęzi przemysłu. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.