Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista kontroli jakości

Kontroluję jakość wyrobów przemysłowych.

Specjalista kontroli jakości

Kontroluję jakość wyrobów przemysłowych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firmy i przedsiębiorstwa wytwarzają solidne sprzęty, samochody, produkty spożywcze, leki, komputery, odzież, kosmetyki,… a kupujący chętnie sięgają po te produkty i są zadowoleni z ich jakości.

Czym się zajmuję?

Jeśli kupujemy jakiś przedmiot chcielibyśmy, żeby był solidny i dobrze nam służył. Moim zadaniem jest właśnie niedopuszczanie, żeby na rynku znalazły się przedmioty kiepskie, szybko psujące się albo działające nie tak, jak powinny. Jako kontroler jakości muszę mieć odpowiednie wykształcenie: chemiczne, mechaniczne, medyczne, weterynaryjne, informatyczne, energetyczne, lotnicze, odzieżowe, zależnie od tego, w jakiej branży pracuję.


Kontroluję przebieg produkcji konkretnych wyrobów, mogą to być np. silniki i inne maszyny, ubrania, ale też opakowania, artykuły spożywcze, leki. Im lepszej jakości są produkty danej firmy, tym chętniej są przecież kupowane, a co za tym idzie firma odnosi sukces finansowy. Przygotowuję projekty stanowisk kontrolno-pomiarowych i wybieram urządzenia, które najlepiej nadają się do badania surowców i produktów.
Opracowuję też metody kontrolowania samego procesu produkcyjnego i jakości wyrobów na każdym etapie produkcji. To bardzo ważne, bo np. sprawne działanie odkurzacza zależy od użycia solidnych części i właściwego zamocowania każdej, nawet najmniejszej z nich, smak jogurtu to efekt zastosowania świeżych, dobrych jakościowo surowców i odpowiednich bakterii, a podczas produkcji leków zmiana temperatury nawet o ułamek stopnia może “zepsuć” całą partię gotowych tabletek czy ampułek.
Muszę bardzo szczegółowo opisać, co ma być sprawdzane na każdym stanowisku kontrolno-pomiarowym oraz jakie wymogi musi spełnić surowiec, proces lub produkt. Co badam? Przede wszystkim zgodność surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i gotowych wyrobów z dokumentacją techniczną, czyli projektem, normami, wzorami patentowymi, wytycznymi producenta. Oceniam właściwości fizyczne: elastyczność, twardość, ciężar, kruchość, chemiczne: odczyn, stężenie poszczególnych składników, i biologiczne: obecność bakterii i grzybów, świeżość surowców roślinnych i zwierzęcych, zawartość białka, tłuszczu.
Określam, co jest przyczyną pojawiania się braków, usterek, wad i kto jest za nie odpowiedzialny, oraz ustalam, jak należy zmodyfikować proces produkcji, żeby je wyeliminować i jak można jeszcze ulepszyć system kontroli jakości. Zbieram też informacje od końcowych użytkowników ocenianych przeze mnie produktów. W ten sposób dowiaduję się o ich wadach, usterkach i innych problemach, które wychodzą na jaw dopiero w codziennym użytkowaniu.
Zebrane dane przekazuję np. kierownikom produkcji, dyrektorom technicznym lub innym osobom decyzyjnym. Dzięki temu można w sposób odpowiedzialny zareagować na to, co dzieje się z produktem na rynku i np. wprowadzić zmiany w samym produkcie lub w sposobie jego wytwarzania, żeby usunąć zauważone niedociągnięcia. Muszę na bieżąco zapoznawać się z najnowszymi normami, wymogami rynku dotyczącymi jakości produktów, świeżo zgłoszonymi patentami oraz nowymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi z branży, w której pracuję.


Co powinienem umieć?

Muszę znać przepisy, których należy przestrzegać podczas produkcji konkretnych wyrobów, muszę też znać się na procesach produkcyjnych wykorzystywanych w mojej branży oraz znać krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące standardów wytwarzania i kontroli jakości, takie jak HACCP, FMEA, GMP.


Przy projektowaniu stanowisk kontrolno-pomiarowych oraz do badania sprawności linii produkcyjnych często wykorzystuję specjalistyczne programy komputerowe, dlatego muszę umieć sprawnie korzystać z komputera. Dzięki temu mogę też wyszukiwać w sieci światowe nowinki z mojej branży.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • cierpliwość,
  • podzielność uwagi,
  • konsekwentność w działaniu,
  • spostrzegawczość,
  • ciekawość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w każdej firmie, w której wytwarza się konkretne produkty, oraz np. w bankach, firmach telekomunikacyjnych lub w jednostkach administracji publicznej, ponieważ tam też funkcjonują systemy zarządzania jakością. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.