Zdjęcie zawodu
W. męska

Sortowaczka surowców wtórnych

Sortuję odpady nadające się do recyklingu.

Sortowaczka surowców wtórnych

Sortuję odpady nadające się do recyklingu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy odpady są odbierane o czasie, a później właściwie posortowane. To pozwala na ich powtórne przetwarzanie, oszczędza surowce naturalne, chroni otoczenie i sprawia, że lepiej wykorzystujemy zasoby naszej planety. Posortowane i ponownie przetwarzane odpady nie zalegają na wysypiskach śmieci, co jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Czym się zajmuję?

Recykling to odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie surowców wtórnych: plastiku, metali, szkła, papieru. Można z nich dzięki temu stworzyć nowe przedmioty o takim samym - np. aluminiowe puszki zrobione z odzyskanego aluminium - lub innym - np. papier toaletowy albo ręczniki papierowe z makulatury - przeznaczeniu. Zbieranie, sortowanie i wykorzystywane tych surowców, które nadają się do ponownego przetworzenia pozwala oszczędzać wodę i energię potrzebną do produkcji przedmiotów z surowców pierwotnych, zmniejsza ich zużycie i przyczynia się tym samym do poprawy kondycji naszej planety. Częścią tego łańcucha pomocy Ziemi jestem ja - sortowaczka surowców wtórnych.


Jak dokładnie wygląda moja praca? Sortuję przywożone do sortowni, w której pracuję odpady na poszczególne frakcje: papier, aluminium, plastik, stal i metale żelazne, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, elektrośmieci, odpady niebezpieczne: azbest, świetlówki, lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne. Ludzie nie zawsze wiedzą, co dokładnie można wrzucać do worków lub pojemników na odpady nadające się do recyklingu, dlatego muszę sprawdzać także te śmieci, które teoretycznie powinny być już posortowane.
Stojąc przy ręcznym lub mechanicznym pasie transmisyjnym rozpoznaję, z jakiego materiału wykonane są przesuwane na nim śmieci i wrzucam je do odpowiednich pojemników lub komór. Mogę sortować odpady zmieszane, ale i śmieci teoretycznie posortowane – to na wypadek, gdyby np. w workach z odpadami szklanymi znalazły się resztki luster, szklanki, żarówki lub inne rodzaje szkła, które do recyklingu się nie nadaje.
Czasem do moich obowiązków należy też odbieranie odpadów sortowanych z domów prywatnych, instytucji, firm, i z każdego miejsca, w którym wykorzystuje się surowce i materiały, które można ponownie przetworzyć.


Co powinnam umieć? 

W pracy przydaje mi się znajomość rysunku technicznego i zdolności do majsterkowania, bo dzięki nim bezproblemowo obsługuję pasy do sortowania, uczestniczę w ich konserwacji i usuwaniu drobnych usterek.


Jeśli mam odbierać śmieci z posesji, muszę mieć prawo jazdy kategorii B, które wystarcza na małe samochody do selektywnej zbiórki odpadów, lub C, jeśli mam prowadzić duże „śmieciarki”.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się sortowaniem odpadów wtórnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.