Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Mechanik precyzyjny

Produkuję i naprawiam urządzenia i przyrządy precyzyjne: zawory, siłowniki, przepustnice, automatyczne przyrządy pomiarowe, rejestratory.

Mechanik precyzyjny

Produkuję i naprawiam urządzenia i przyrządy precyzyjne: zawory, siłowniki, przepustnice, automatyczne przyrządy pomiarowe, rejestratory.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wszystkie układy automatyki przemysłowej i urządzenia precyzyjne sprawnie działają, a ewentualne awarie są usuwane szybko i profesjonalnie. W ten sposób dbam o ciągłość produkcji w zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, elektrycznego oraz o jakość wytwarzanych tam produktów.

Czym się zajmuję?

Produkuję, konserwuję i naprawiam urządzenia i przyrządy precyzyjne: zawory, siłowniki, przepustnice, automatyczne przyrządy pomiarowe, rejestratory, urządzenia sterujące pracą gniazd roboczych, wentylatorów, chłodnic, suszarek, linii montażowych. Wykorzystuje się je głównie na liniach produkcyjnych w dużych firmach – z branży motoryzacyjnej, lotniczej, elektrycznej. Instaluję i montuję precyzyjne elementy i podzespoły oraz sprawdzam, czy działają prawidłowo.


Jeśli zauważę jakieś usterki, muszę rozmontować urządzenie, znaleźć element odpowiedzialny za powstanie awarii i usunąć ją. Po każdej naprawie wypełniam dokumenty określające rodzaj naprawionej maszyny, niesprawną część, sposób usunięcia awarii. Mechanizmy precyzyjne, takie jak manometry, to bardzo czułe urządzenia pomiarowe. Po zainstalowaniu ich w maszynie, ale także po konserwacji, naprawie albo regulacji muszę sprawdzić, czy poprawnie działają i od nowa je skaluję, czyli ustalam, jakie położenie mają mieć wskazówki na podziałce przyrządu pomiarowego.
Sprawdzam, czy części urządzenia są już zużyte i należy je wymienić na nowe, czy też nadają się jeszcze do naprawy. Często sam wykonuję różne elementy potrzebne do pracy obsługiwanych maszyn, sprawdzam poprawność działania i montuję na właściwym miejscu. Na bieżąco obserwuję pracę wszystkich urządzeń, którymi się zajmuję i określam, czy warunki, w jakich działają: wilgotność powietrza, temperatura, są odpowiednie. 
Zajmuję się także zabezpieczaniem maszyn przed rdzewieniem, pokrywając je specjalnymi powłokami antykorozyjnymi, oraz wymieniam płyny eksploatacyjne, np. smary, oleje, dbając przy tym o to, by zostały zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Do moich obowiązków należy także szkolenie osób obsługujących urządzenia z automatyką i precyzyjnymi podzespołami z zasad ich właściwej eksploatacji.


Co powinienem umieć? 

Posługuję się rozmaitymi narzędziami i sprzętem, mój warsztat pracy to imadła, nożyce, gwintowniki, tokarki, frezarki, klucze, wiertarki, szlifierki, ale też kalibratory, multimetry czy komparatory. W moim zawodzie ważna jest także znajomość rysunku technicznego.


Muszę potrafić obsługiwać układy hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne w urządzeniach automatyki przemysłowej, znać się na elementach budowy tych układów, potrafić montować w maszynach przemysłowych urządzenia automatyki precyzyjnej, wykorzystując przy tym przyrządy pomiarowo-kontrolne, np. płytki wzorcowe, mikromierze, potrafić diagnozować przyczyny awarii i usuwać usterki.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • staranność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży lotniczej, motoryzacyjnej, elektrycznej, u producentów sprzętu medycznego, urządzeń pomiarowych, itp. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.