Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista kopalin stałych

Poprawiam jakość surowców kopalnych i dbam o właściwą utylizację odpadów z ich przeróbki.

Specjalista kopalin stałych

Poprawiam jakość surowców kopalnych i dbam o właściwą utylizację odpadów z ich przeróbki.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy węgiel, sól, czy rudy metali wydobywane spod ziemi są właściwie oczyszczane, sortowane i wzbogacane. W ten sposób do odbiorców trafiają surowce wysokiej jakości. Dbam też, by odpowiednio zagospodarowywać powstające w procesach wzbogacania kopalin odpady, tak aby nie zanieczyszczały środowiska.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się wzbogacaniem kopalin, takich jak węgiel, rudy żelaza, miedzi czy aluminium, żeby nadać im lepszą jakość. Mogę to robić mechanicznie, usuwając zanieczyszczenia na sitach, taśmociągach - wykorzystując różny współczynnik tarcia, osadzarkach, we wzbogacalnikach stożkowych, zawiesinowych i strumieniowych oraz na stołach koncentracyjnych, czy w roztworach: np. w procesie flotacji, czyli oddzielania wartościowych związków od zanieczyszczeń w specjalnych urządzeniach zwanych maszynami flotacyjnymi, w których wykorzystuje się wodę i oleje pianotwórcze, albo zmienić ich właściwości chemiczne, np. odparowując pożądany składnik z roztworu, wyprażając rudę albo rozpuszczając zanieczyszczenia. 


Potrafię przeprowadzać wzbogacanie chemiczne mokre, np. poprzez amalgamację, czyli roztapianie i odparowywanie rtęci, aby otrzymać złoto, cyjanizację, czyli wprowadzenie rozdrobnionej rudy do wodnego roztworu cyjanku potasu lub sodu, aby rozpuścić złoto lub srebro i odzyskać je metodą elektrolityczną i chloryzację, podczas której działając chlorem na ziarna złota otrzymuje się trójchlorek złota, a po poddaniu go dalszym reakcjom chemicznym uzyskuje się metaliczne złoto. 
Wiem, jakie urządzenia wykorzystywane są do wzbogacania mechanicznego, m.in. przesiewacz wibracyjny, podnośnik kubełkowy, ruszt stały, przenośnik taśmowy i potrafię nadzorować pracę obsługujących je osób. Od sprawnego działania tych maszyn zależy jakość pracy i bezpieczeństwo pracowników, dlatego na bieżąco sprawdzam ich stan techniczny, żeby móc w porę zauważyć ewentualne usterki i usunąć je albo zgłosić odpowiednim zespołom naprawczym. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać strukturę geologiczną Ziemi i rodzaje skał, potrafić je rozpoznawać oraz określać ich budowę i właściwości. Podczas pracy na bieżąco kontroluję jakość końcowych produktów, muszę więc znać różne metody kontroli i wiedzieć, jakie zjawiska fizyczne i chemiczne wykorzystują.


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • spostrzegawczość,
 • skrupulatność,
 • opanowanie,
 • dokładność,
 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność koncentrowania się przed długi czas na zadaniu,
 • umiejętność pracowania w zespole,
 • panowanie nad stresem,
 • zdolność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w kopalniach i zakładach przeróbczych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.