ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka maszyn drogowych

Obsługuję maszyny drogowe, np. spycharki, walce, równiarki, układarki betonu.

Operatorka maszyn drogowych

Obsługuję maszyny drogowe, np. spycharki, walce, równiarki, układarki betonu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wszyscy możemy jeździć bezpiecznymi drogami o solidnej, równej nawierzchni. Nie tylko buduję nowe, ale też remontuję te, które wymagają napraw, dzięki czemu kierowcom przyjemnie się po nich jeździ.

Czym się zajmuję?

Jako operatorka pracuję przy budowie dróg, korzystając z rozmaitych maszyn drogowych, takich jak: równiarka, walec, spycharka, układarka betonu, zgarniarka, układarka mas bitumicznych, skrapiarka do nawierzchni, repawer, czy recykler nawierzchni. Przed rozpoczęciem pracy powinnam zapoznać się z planami budowy drogi, dlatego przydaje mi się umiejętność czytania rysunku technicznego. Potem przygotowuję odpowiednią maszynę do wykonania konkretnego zadania: pobieram z magazynu paliwo, olej i inne płyny eksploatacyjne, a po skończonej pracy rozliczam się z ich zużycia, przydaje mi się więc znajomość matematyki.


Poza tym montuję niezbędne zespoły robocze i demontuję te niepotrzebne, np. przygotowujące mieszanki betonowe, oraz sprawdzam, czy wszystkie mechanizmy sprawnie działają, konserwuję je i czyszczę po skończonej pracy, a podczas ich obsługiwania obserwuję, czy zachowują się tak, jak powinny. Drobne usterki zwykle usuwam sama, większe awarie zgłaszam wyspecjalizowanym mechanikom.
Na placu budowy zajmuję się przygotowywaniem miejsca, w którym będzie przebiegać droga. Zgarniam, przepycham i przewożę ziemię potrzebną do zbudowania nasypów. Profiluję koryta dróg: wyrównuję ich krawędzie, przygotowuję, wysypuję, ubijam i walcuję kolejne warstwy podłoża. Układam i wykańczam powierzchnie wykonane z betonu. Przygotowuję podłoże, na którym następnie układam masę bitumiczną, np. asfalt. Dokładny zakres moich obowiązków zależy od tego, jakie maszyny mogę obsługiwać.
Swoją pracę staram się wykonywać w równym tempie, ponieważ nagłe zmiany prędkości jazdy lub szybkości ruchów zespołów roboczych mogłyby spowodować niebezpieczne przeciążenia, a do tego pogorszyć właściwości budowanej drogi czy układanej nawierzchni. Moja praca odbywa się w trudnych warunkach: niezależnie od pogody i pory dnia, w pyle, hałasie, oparach substancji chemicznych, np. gorących mas bitumicznych, na śliskiej powierzchni. Bywam też narażona na wibracje powodowane przez maszyny ubijające podłoże.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na substancjach używanych do czyszczenia i konserwacji maszyn drogowych, umieć dobierać odpowiednie płyny eksploatacyjne i wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy z masami bitumicznymi.


Przydaje mi się znajomość fizyki, np. aby oceniać, jaki kąt powinny mieć ściany nasypu drogowego, żeby był stabilny, jak mocno należy ubijać warstwy podłoża z różnych materiałów, oraz geografii, zwłaszcza wiedza o rodzajach gleb: sypkie łatwiej się zgarnia i przepycha, ale są mniej stabilne, za to twarde gleby stanowią dobrą podbudowę drogi.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • dokładność,
  • ostrożność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach z branży budowlanej, kopalniach odkrywkowych, przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej lub dbających o czystość w miastach. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.