Zdjęcie zawodu
W. męska

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.