Zdjęcie zawodu
W. męska

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.


WERSJA męska

Poniżej pokażemy Ci kilka przykładowych propozycji dojścia do tego zawodu.

  • Szkoła Podstawowa8 lat
  • Technikum (profil technik przemysłu metalurgicznego)5 lat