Zdjęcie zawodu
W. męska

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają blachy, pręty i inne wyroby ze stali i metali nieżelaznych, np. aluminium, miedzi, ołowiu, które potem wykorzystuje się np. w budownictwie, przemyśle stoczniowym, samochodowym, do tworzenia metalowej galanterii, takiej jak lampy, kwietniki, balustrady, rzeźb albo niestandardowych elewacji budynków,… Bez mojej pracy tramwaje, pociągi i metro nie miałyby jak, bo prąd też płynie kablami, ani po czym jeździć.

Czym się zajmuję?

Moje codzienne obowiązki zależą od tego, na jakim stanowisku pracuję. Mogę zajmować się opracowywaniem metod otrzymywania stali z rud żelaza i metali nieżelaznych, w zależności od tego, do czego ma być wykorzystywana ta stal. Wtedy określam, jakie składniki są mi potrzebne i w jakich proporcjach oraz jaka temperatura powinna panować na poszczególnych etapach procesu – to wszystko składa się na tak zwaną kartę technologiczną. Sprawdzam też, jak przebiega wytapianie stali, pobieram próbki wytopu, aby zbadać w laboratorium ich jakość, a także kontroluję końcowy efekt wytopu, czyli zakrzepnięty blok nazywany wlewkiem albo kęsem. 


Mogę też zajmować się przygotowywaniem odlanej stali do dalszej obróbki, czyli do walcowania. Sprawdzam i segreguję wlewki i kęsy, układając je w miejscach składowania według gatunku stali, wymiarów, jakości powierzchni, wymaganej temperatury walcowania. Określam, które z zastygniętych bloków nadają się do przeróbki na konkretnych maszynach. Innym moim zadaniem może być obsługa walcarek, czyli urządzeń, które podgrzewają stal do odpowiedniej temperatury, a następnie ściskają ją między obracającymi się walcami do postaci arkusza lub wstęgi o wymaganej grubości, długości i szerokości. Nadzoruję też sam proces walcowania i badam jakość wywalcowanej stali, aby sprawdzić, czy zgadza się z danymi z karty technologicznej. Jeśli jestem szefową zespołu hutników, wyznaczam im zadania do wykonania, zaopatruję w niezbędny sprzęt oraz pilnuję, by przestrzegali przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy muszę wiedzieć, jakie są etapy produkcji metali, np. konwertowanie, rektyfikacja, oraz metody odlewu: ciągłe, półciągłe i syfonowe, znać produkty końcowe i uboczne powstające przy produkcji metali oraz wiedzieć, jak można wykorzystywać produkty uboczne, np. odzyskując zwarte w nich metale. Muszę znać się na obsłudze pieców i urządzeń do produkcji stali i metali nieżelaznych, np. pieców łukowych i indukcyjnych, konwertorów, kotłów do rafinacji ołowiu, pieców płomiennych do rafinacji miedzi, oraz do obróbki stali na ciepło i na zimno, np. walcarki, prasy hydrauliczne, ciągarki. 


Oprócz tego muszę wiedzieć, jakie urządzenia, narzędzia i przyrządy są potrzebne w procesach wytopu i rafinacji, potrafić badać jakość gotowych wyrobów używając specjalistycznych przyrządów, sprawdzać zużycie maszyn hutniczych, umieć opracowywać karty technologiczne produktów i znać metody otrzymywania różnych gatunków stali oraz metali nieżelaznych. 
Muszę znać najważniejsze rudy żelaza i metali nieżelaznych, np. chalkopiryt, magnezyt, sfaleryt, boksyt, wiedzieć, jaka jest zawartość metalu w każdej z takich rud oraz jakie dodatki stopowe i w jakich ilościach trzeba do niej dodać, by w procesie wytopu uzyskać stopy o konkretnych właściwościach. Muszę potrafić oznaczać zawartość węgla i tych dodatków oraz zawartość zanieczyszczeń, głównie fosforem i siarką, w stopach. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • podzielność uwagi,
  • dobry refleks,
  • umiejętność sprawnego realizowania różnych zadań,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w hutach stali i żelaza.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.