Zdjęcie zawodu
W. męska

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.

Metalurżka

Pracuję w hucie metalu przy produkcji wyrobów ze stali, aluminium, miedzi, ołowiu.


WERSJA męska