Zdjęcie zawodu
W. męska

Likwidatorka szkód

Odpowiadam za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową.

Likwidatorka szkód

Odpowiadam za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Kradzież, włamanie, wypadek drogowy, klęski żywiołowe, to ciężkie przeżycia, często źródła ogromnych cierpień i strat materialnych. Dzięki mojej pracy klienci ubezpieczeni w firmie, w której pracuję, są sprawnie obsługiwani oraz szybko otrzymują należne im odszkodowanie. Mogą np. odkupić zniszczony sprzęt albo zyskać środki na rehabilitację po wypadku.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się likwidacją szkód objętych polisą ubezpieczeniową. To znaczy, że dzięki mojej pracy ubezpieczony dostaje odszkodowanie za zdarzenie, przed którym się ubezpieczył wykupując konkretną polisę. Może to być np. wypadek drogowy, włamanie, kradzież samochodu lub innych wartościowych przedmiotów, pożar lub zalanie mieszkania, ale także szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary, powodzie, huragany, sztormy, długotrwałe susze, silne mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, lawiny.


Po przyjęciu zgłoszenia o powstaniu szkody, rozpoczynam postępowanie likwidacyjne według procedur obowiązujących w zatrudniającej mnie firmie ubezpieczeniowej. Zbieram wszystkie informacje o szkodzie, aby ustalić jak do niej doszło i jakie są jej skutki, a przede wszystkim, czy dane zdarzenie jest objęte wykupioną przez klienta polisą ubezpieczeniową. Określam też rozmiar szkody i wysokość należnego odszkodowania. Ustalając okoliczności, wielkość szkody i wysokość odszkodowania korzystam z porad prawników i ekspertów. Czasami klienci nie zgadzają się z oceną szkody lub kwotą odszkodowania, a wtedy zajmuję się prowadzeniem postępowań odwoławczych.
Czytam też odpowiednie akty prawne, np. określające, jakie zdarzenia są w naszym kraju uznawane za klęski żywiołowe, wyroki sądów w toczących się wcześniej sprawach o odszkodowanie, protokoły likwidacji szkód podobnych do tej, którą się zajmuję. Aby dobrze oszacować szkodę, zazwyczaj muszę osobiście obejrzeć miejsce zdarzenia, np. budynek, który uszkodził huragan, zalane wodą pola uprawne, lub zniszczony przedmiot, np. samochód uszkodzony w wypadku czy mieszkanie zniszczone przez zalanie, dlatego muszę mieć prawo jazdy, żeby szybko i sprawnie dotrzeć do klienta zgłaszającego szkodę.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać wszystkie procedury związane z likwidacją szkody oraz umieć wypełniać niezbędne dokumenty, aby klient był zadowolony z mojej pracy a odszkodowanie zostało wypłacone na czas i w odpowiedniej wysokości.


W pracy bardzo przydaje mi się dobra znajomość obsługi komputera, żeby móc czytać elektroniczne wersje aktów prawnych, rejestrować szkody w systemie elektronicznym, przygotować przelewy do wysłania na konto klientów i prowadzić z nimi korespondencję mailową.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • empatia,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność zrozumiałego tłumaczenia procedur likwidacji szkód.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmie ubezpieczeniowej. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.