Zdjęcie zawodu
W. męska

Komorniczka

Odbieram długi od osób zadłużonych.

Komorniczka

Odbieram długi od osób zadłużonych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Praca komorniczki jest trudna i nielubiana, dlatego musi być dobrze wynagradzana. To główna zaleta tego zawodu. Ale mam też satysfakcję z faktu, że egzekwuję sprawiedliwość. Wielu dłużników to oszuści, świadomie wyłudzający pieniądze bez zamiaru oddania ich – takim ludziom należy się kara. A strach przed karą powstrzymuje innych oszustów, chronię więc przed nimi zwykłych obywateli.

Czym się zajmuję?

Pracuję w kancelarii komorniczej znajdującej się przy sądzie rejonowym. Moim zadaniem jest egzekwowanie wyroków sądu dotyczących spłaty długów. Jeśli ktoś pożyczy pieniądze od innej osoby lub instytucji, na przykład banku, i bardzo długo ich nie oddaje, sprawa trafia do sądu i zostaje wydany wyrok w sprawie spłaty długu. Moim zadaniem jest doprowadzić do sprawiedliwego wyegzekwowania wyroku sądu. Zazwyczaj najpierw zapraszam osobę zadłużoną do swojej kancelarii, aby zebrać niezbędne informacje i spisać protokół. Rozmawiam z dłużnikiem, ponieważ staram się znaleźć sposób spłaty dogodny dla obu stron. 


Jeśli rozmowa nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, udaję się na wizytę terenową. W towarzystwie biegłego, czyli osoby, która przygotowuje wycenę nieruchomości i pojazdów, udaję się do miejsca zamieszkania dłużnika i zabieram przedmioty, które znajdują się w jego posiadaniu. Następnie wystawiam te przedmioty na licytację, aby osoba lub instytucja, która pożyczyła pieniądze, mogła je sprawiedliwie odzyskać. Czasami zabieram część dochodu uzyskiwanego przez osobę zadłużoną upewniając się, że pozostała część dochodu wystarczy jej na utrzymanie. W swojej pracy muszę wykazać się odwagą, konsekwencją oraz odpornością na stres. Zazwyczaj dłużnicy nie są do mnie przychylnie nastawieni – nie rozumieją, że sprawiedliwości musi stać się zadość. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, historię sądownictwa, znać się na funkcjonowaniu państwa, pisać pisma urzędowe, potrafić sporządzać w formie elektronicznej dokumenty niezbędne w mojej pracy.


Muszę bardzo dobrze znać aktualnie obowiązujące przepisy regulujące postępowanie administracyjne i sądowe i na bieżąco śledzić ich zmiany.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • dobra pamięć,
 • cierpliwość,
 • odporność emocjonalna,
 • odwaga,
 • wytrwałość,
 • umiejętność przekonywania innych do swoich racji,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • odporność na stres,
 • dokładność,
 • stanowczość,
 • opanowanie,
 • empatia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kancelarii komorniczej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.