Zdjęcie zawodu
W. męska

Biotechnolożka

Opracowuję nowe metody wytwarzania farmaceutyków, biopaliw czy żywności.

Biotechnolożka

Opracowuję nowe metody wytwarzania farmaceutyków, biopaliw czy żywności.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy dużo czasu poświęcam na eksperymenty. Poszukiwanie nowych rozwiązań i tworzenie nieznanych dotąd substancji i związków chemicznych jest jak praca detektywa. Mam podwójną satysfakcję: z samego odkrycia oraz z faktu, że ułatwiam ludziom codzienne życie.

Czym się zajmuję?

Jako biotechnolożka zajmuję się tworzeniem nowych produktów lub rozwiązań technologicznych, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, wirusów, grzybów, komórek roślin i zwierząt lub substancji wypełniających przestrzeń między komórkami. Posługując się różnymi metodami chemicznymi i fizycznymi modyfikuję istniejące substancje lub tworzę całkiem nowe, mogę też dokonywać modyfikacji genów organizmów żywych, które wykorzystuję. Oddzielam substancje organiczne z badanych surowców zwierzęcych i roślinnych, badam ich właściwości, oceniam, jakie produkty można z nich produkować oraz opracowuję metody wytwarzania tych nowych wyrobów. 


Dzięki mojej pracy rozwija się niemal każda dziedzina życia. Tworzę nowe pasze, nawozy czy środki ochrony roślin dla rolnictwa, opracowuję leki dla nieuleczalnie chorych, a nawet przygotowuję rozwiązania pozwalające hodować ludzką skórę do przeszczepów. Pracuję także nad powstaniem nowych, ekologicznych substancji do użytku codziennego, takich jak środki czystości, proszki do prania czy kosmetyki. To bardzo ciekawa i kreatywna praca. Większość czasu spędzam w laboratorium przy skomplikowanej aparaturze analitycznej.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać matematykę niezbędną mi do wyliczania stężeń roztworów, a także tworzyć równania, opisujące procesy zachodzące w żywych komórkach. 


Muszę znać procesy zachodzące w przyrodzie oraz być pomysłową w tworzeniu nowych zastosowań substancji chemicznych i wykorzystywaniu ich w praktyce, istotna jest też umiejętność badania DNA oraz budowy różnych organizmów. 
Muszę rozumieć nauki techniczne, aby wiedzieć, jak można wykorzystać procesy biologiczne na skalę przemysłową, obsługiwać skomplikowaną aparaturę analityczną, korzystać z dedykowanego oprogramowania, a także sporządzać raporty i opracowania. 
Muszę potrafić pozyskiwać szczepy mikroorganizmów niezbędne do prowadzenia badań biotechnologicznych, potrafić modyfikować genetycznie organizmy roślinne i zwierzęce, obsługiwać bioreaktory, czyli urządzenia służące do hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych lub drobnoustrojów i znać optymalne metody ich hodowli, opracowywać instrukcje dotyczące sposobów wytwarzania nowych produktów biotechnologicznych oraz potrafić posługiwać się nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • systematyczność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach kosmetycznych, farmaceutycznych, chemicznych, rolno-spożywczych, w laboratoriach przemysłowych, instytutach naukowo-badawczych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.