Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier okrętowy

Projektuję statki i nadzoruję ich budowę.

Inżynier okrętowy

Projektuję statki i nadzoruję ich budowę.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo sprawia mi wiele satysfakcji. Cieszę się, że dzięki mnie powstają bezpieczne i wytrzymałe jednostki pływające oraz obiekty oceanotechniczne.

Czym się zajmuję?

Projektuję różnego typu statki, np. tankowce, kontenerowce, chemikaliowce, jachty, statki pasażerskie i wycieczkowe, holowniki, oraz inne obiekty oceanotechniczne, np. stałe, zanurzalne i półzanurzalne platformy wiertnicze, pojazdy podwodne, statki wiertnicze, pływające i stałe turbiny wiatrowe oraz elektrownie falowe, a jeśli pracuję w zakładach przemysłu okrętowego, to nadzoruję także przebieg ich budowy. Zajmuję się także obliczaniem szacunkowych kosztów budowy konkretnej jednostki, oceną jej bezpieczeństwa i sposobu, w jaki będzie zachowywać się na wodzie. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na rodzajach statków i innych pływających obiektów, i potrafić narysować ich projekty uwzględniając takie ważne parametry jak wyporność, stateczność, niezatapialność, rodzaj napędu. 


Muszę znać się na rysunku technicznym oraz na programach komputerowych używanych do projektowania, np. AutoCAD, Tribon, Catia, żeby móc rysować projekty kadłubów, silników, układów napędowych, siłowni okrętowych, tworzyć trójwymiarowe modele oraz symulacje komputerowe, np. zachowania statku na morzu przy określonej prędkości wiatru albo wysokości fal. 
Przydają mi się także wiadomości z fizyki, a zwłaszcza hydrostatyki, żeby wiedzieć, jakie ciśnienie muszą wytrzymać statki, platformy wiertnicze i inne obiekty zanurzające się na określoną głębokość pod wodę. Dzięki wiedzy o prądzie elektrycznym mogę zaprojektować instalacje elektryczne doprowadzające prąd do wszystkich części statku oraz siłownię okrętową - to wodoszczelne pomieszczenie, w którym znajduje się silnik wytwarzający energię służącą do poruszania statku, ogrzewania pomieszczeń i uzyskiwania ciepłej wody. 
Muszę znać się na właściwościach materiałów, z których buduje się różne rodzaje statków, żeby podczas projektowania wybierać te, które najlepiej sprawdzą się w konkretnym typie jednostki pływającej. Muszę też wiedzieć, jak rozmieścić w przestrzeni obiektu pływającego elementy konstrukcji i wyposażenia, jakie mogą mieć wymiary i kształt, żeby statek był stabilny i łatwo było nim manewrować. 
Oprócz tego powinienem znać polskie i międzynarodowe normy oraz przepisy prawa określające sposób budowania konkretnych typów statków i innych obiektów oceanotechnicznych. Wykonuję też obliczenia wytrzymałościowe kadłubów statków, dlatego muszę dobrze znać matematykę. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • wytrwałość,
  • sumienność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w biurach projektowych, zakładach budujących i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, statki lub maszyny okrętowe, w firmach naprawiających statki znajdujące się na morzu i w portach, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się transportem morskim,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.