Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier elektroenergetyk

Projektuję, buduję i nadzoruję eksploatację urządzeń oraz systemów elektroenergetycznych, wytwarzających i przesyłających energię elektryczną do naszych domów, miejsc pracy itp.

Inżynier elektroenergetyk

Projektuję, buduję i nadzoruję eksploatację urządzeń oraz systemów elektroenergetycznych, wytwarzających i przesyłających energię elektryczną do naszych domów, miejsc pracy itp.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię mój zawód, bo łączy w sobie pracę typowo biurową, przy tworzeniu projektów, z działaniami w terenie, na placach budowy oraz przy konserwacji systemów i urządzeń elektroenergetycznych. W tej pracy nie ma miejsca na nudę i monotonię. Do tego mam szansę poznawania najnowszych urządzeń i technologii z branży energetycznej.

Czym się zajmuję?

Jako pracownik elektrowni dbam o sprawne działanie wszystkich urządzeń składających się na sieć elektroenergetyczną: rozdzielni, transformatorów, urządzeń sterujących, zabezpieczających, pomiarowych. Nadzoruję ich obsługę, na bieżąco monitoruję stan techniczny, konserwuję je i naprawiam, jeśli zdarzy się jakaś awaria. Gwarantuję przez to bezpieczeństwo pracowników samej elektrowni, a także bezawaryjny dopływ energii elektrycznej do odbiorców. Przygotowuję też analizy sieci elektroenergetycznych oceniając, jakie urządzenia są najbardziej narażone na awarie, np. z powodu pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. 


Zajmuję się też tworzeniem nowych i poprawianiem istniejących procedur kontroli systemów wytwarzania i dystrybucji energii celem zapewnienia ich sprawnego działania i bezpieczeństwa. 
Do moich zadań należy też projektowanie systemów i urządzeń wykorzystywanych do produkcji, przekształcania i przesyłania energii elektrycznej. Przygotowuję całą niezbędną dokumentację techniczną, oceniam, jakie rozwiązania techniczne - materiały, urządzenia, sposób budowy - będą najlepsze w danym przypadku. Odpowiadam też za kalkulację kosztów utrzymania i modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych. 
Moja praca obejmuje przygotowywanie dokumentów, ale też współpracę z kierownikiem budowy, z którym wspólnie nadzorujemy budowę elektrowni, sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych. Dzięki naszej pracy budowy przebiegają zgodnie z harmonogramem, dokumentacją techniczną i planami organizacji robót. Uczestniczę też w odbiorach poszczególnych etapów prac budowlanych, modernizacyjnych i utrzymaniowych. 


Co powinienem umieć? 

Muszę dobrze znać się na obsłudze komputera, w tym pakietu Microsoft Office, oraz sprawnie posługiwać się programami do tworzenia projektów urządzeń i systemów elektroenergetycznych, takimi jak AutoCAD, NormaPro, DIALUX. 


Powinienem dobrze znać matematykę, bo jest niezbędna do tworzenia projektów urządzeń i systemów elektroenergetycznych, obliczania kosztów budowy, nadzorowania zużycia materiałów na placu budowy. 
Muszę znać się na rysunku technicznym, potrafić przygotowywać dokumenty niezbędne do budowy urządzeń i systemów elektroenergetycznych, potrafić nadzorować prace na placu budowy, współpracować z kierownikiem budowy. Muszę potrafić oceniać, jakie rozwiązania techniczne należy zastosować przy budowie konkretnych urządzeń elektroenergetycznych. 
W mojej pracy bardzo ważna jest znajomość fizyki, a zwłaszcza zagadnień związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. Muszę wiedzieć, jakie urządzenia do tego służą, znać ich budowę i wiedzieć, w jaki sposób powinny być ze sobą połączone, żeby produkcja i przesył prądu odbywały się sprawnie i efektywnie. 
Muszę znać się na prądzie stałym i zmiennym, wiedzieć, jakie powinno być napięcie i natężenie prądu w konkretnych odcinkach sieci, jakie urządzenia służą do zmiany parametrów prądu. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra samoorganizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach i innych firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.