ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier gazownik

Projektuję oraz nadzoruję budowę i działanie gazowych urządzeń, instalacji i sieci.

Inżynier gazownik

Projektuję oraz nadzoruję budowę i działanie gazowych urządzeń, instalacji i sieci.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo jest różnorodna. Każdy projekt instalacji gazowej jest inny, przynosi nowe wyzwania i daje mi możliwość pracy z ciekawymi ludźmi. Cieszę się, że mogę mieć do czynienia z nowoczesnymi technologiami z tej dziedziny i wciąż poszerzać swoją wiedzę.

Czym się zajmuję?

Projektuję instalacje zaopatrujące w gaz miasta, wsie, zakłady przemysłowe itp. Najpierw muszę zapoznać się z planem zagospodarowania terenu. Dzięki temu wiem, jakie osiedla, budynki użyteczności publicznej, firmy produkcyjne i inne budowle mogą być postawione na tym obszarze w przyszłości i wymagać przyłączenia do sieci gazowej. Nadzoruję budowy nowych obiektów wchodzących w skład sieci gazowych. Dbam także o to, żeby podczas montażu instalacji i urządzeń przestrzegano obowiązujących norm. Do moich obowiązków należy również nadzorowanie napraw usterek sieci i urządzeń, które zaprojektowałem. 


Do moich zadań należy też przygotowanie bilansu energetycznego poszczególnych obiektów i instalacji. Dzięki obserwacji działania istniejących instalacji i elementów sieci gazowych wiem, ile energii jest tracone podczas codziennej eksploatacji. Mając takie dane mogę pracować nad ulepszaniem ich działania tak, by te straty były jak najmniejsze. 
Oprócz tego tworzę projekty przyrządów kontrolno-pomiarowych, urządzeń i instalacji służących do sterowania, automatycznej regulacji i zabezpieczania sieci gazowych.
Przygotowuję dokumenty potrzebne do uruchomienia instalacji gazowych, piszę raporty, ekspertyzy, opinie techniczne, kosztorysy. Tworzę też instrukcje BHP dla pracowników zajmujących się codzienną obsługą gazowych instalacji energetycznych. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na budowie i działaniu urządzeń i sieci gazowych oraz potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym. Powinienem też umieć nadzorować pracę zespołów budujących gazowe instalacje oraz usuwających ich usterki i awarie. 


Muszę znać się na chemii, w szczególności na rodzajach paliw gazowych, wiedzieć, jaka jest ich gęstość, wydajność spalania oraz jakie stężenie danego gazu w powietrzu staje się niebezpieczne, bo może doprowadzić do wybuchu. Oprócz tego muszę wiedzieć, pod jakim ciśnieniem należy transportować konkretne rodzaje gazu w instalacjach i gazociągach. Powinienem też umieć sporządzać bilanse energetyczne. 
Muszę znać się na fizyce, w szczególności na właściwościach metali i innych tworzyw, żeby wiedzieć, jakich rur można użyć do budowy konkretnych odcinków sieci gazowych. Chodzi o to, żeby wytrzymały ciśnienie gazu, który jest nimi przesyłany oraz były odporne na nieszczelności. Muszę znać się na materiałach, z których tworzy się poszczególne elementy instalacji oraz sieci gazowych. 
Muszę potrafić czytać plany zagospodarowania przestrzennego i umieć się nimi posługiwać podczas projektowania instalacji gazowych. Natomiast wiedza o ukształtowaniu terenu, na którym mam przeprowadzić gazociąg, pozwala mi oszacować, jak długo potrwa budowa, ile i jakiego rodzaju materiałów jest potrzebnych, jakiego sprzętu będzie trzeba użyć itp. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność logicznego rozumowania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową oraz utrzymaniem w sprawności sieci i instalacji gazowych oraz w organach administracji państwowej zajmujących się kontrolą tego typu instalacji. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.