Zdjęcie zawodu
W. męska

Kierowniczka budowy

Odpowiadam za planowanie i koordynację budowy różnych obiektów. Dbam o to, żeby proces budowy przebiegał zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami.

Kierowniczka budowy

Odpowiadam za planowanie i koordynację budowy różnych obiektów. Dbam o to, żeby proces budowy przebiegał zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Kieruję budowami różnorodnych obiektów. Projekty są często bardzo ciekawe i nowoczesne. Dzięki znajomości języków obcych mam możliwość pracy również poza granicami kraju. Obiekty, których budowę nadzorowałam znam w najdrobniejszych szczegółach i wiem, jak wyglądają nawet te miejsca, do których mało kto ma na co dzień dostęp, np. szatnie dla piłkarzy na stadionie.

Czym się zajmuję?

Do moich obowiązków należy organizowanie wszystkich robót przy budowie danego obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Kieruję pracą wszystkich robotników budowlanych oraz planuję harmonogram prac, czyli dbam, żeby były prowadzone we właściwej kolejności. Wszystko, co się dzieje na placu budowy, musi być zgodne z prawem budowlanym, przepisami BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowej. Muszę więc bardzo dobrze znać te przepisy, żeby kierowana przeze mnie budowa była prowadzona zgodnie z prawem i bezpieczna, zarówno dla pracowników jak i dla osób postronnych. Do moich obowiązków należy też wypełnianie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak dziennik budowy. 


Muszę często być na miejscu, żeby obserwować postęp prac, śledzić zużycie materiałów i zgodność robót z planem. Jeśli zauważę coś, co może zagrażać bezpieczeństwu, np. źle wymurowana ściana, która może się zawalić, muszę przerwać prace i zdecydować, co trzeba zrobić żeby usunąć niebezpieczeństwo. Niektóre prace kończą się szybciej, np. jedne elementy budynku są w trakcie budowania przykrywane przez inne, a inne mogą mieć opóźnienie, związane np. z warunkami pogodowymi, dlatego muszę pilnować, żeby w odpowiednim momencie zgłaszać zakończenie konkretnych prac do odbioru przez inspektora nadzoru budowlanego. Skończoną budowę również muszę zgłosić inspektorowi nadzoru budowlanego, który ocenia, czy dany obiekt jest postawiony zgodnie z planem i prawem budowlanym, czy jest solidny i czy nie trzeba zrobić jakichś poprawek. Jeśli coś zostało zbudowane źle, pilnuję usunięcia tych usterek. Po zakończeniu budowy przekazuję wszystkie zgromadzone dokumenty inwestorowi, czyli osobie albo firmie, która płaci za budowę. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać się na technologiach budowlanych, materiałach, urządzeniach i maszynach, żeby móc ocenić, czy robotnicy dobrze pracują i w porę dostrzegać zagrożenia albo usterki. W mojej pracy używam różnych narzędzi, np. dalmierza laserowego albo niwelatora, muszę więc znać się na ich obsłudze. 


Muszę też znać się na rysunku technicznym, umieć narysować projekt nie tylko na papierze ale i w komputerze, przy użyciu specjalistycznych programów, i móc poprawiać błędy w już istniejącym projekcie, którego realizacją kieruję. Niezbędna jest mi też wiedza o właściwościach materiałów używanych na budowie - ich wytrzymałości, plastyczności czy sprężystości, ponieważ to od użytych materiałów zależy, czy budynek albo np. stadion będzie solidny, bezpieczny i nie zawali się w trakcie eksploatacji.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • opanowanie,
  • rzetelność,
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  • obowiązkowość,
  • spostrzegawczość,
  • podzielność uwagi,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • zdolności organizacyjne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, urzędach miasta i gminy, starostwach powiatowych, inspektoratach budowlanych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą i przyjmować zlecenia od różnych inwestorów.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.