Zdjęcie zawodu
W. męska

Inspektorka nadzoru budowlanego

Kontroluję proces budowy dróg, mostów, hal produkcyjnych, budynków.

Inspektorka nadzoru budowlanego

Kontroluję proces budowy dróg, mostów, hal produkcyjnych, budynków.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy kolejne etapy budowy toczą się zgodnie z projektem, są wykonywane solidnie, a ewentualne usterki lub niedokładności są szybko usuwane. Na placu budowy przebywają tylko osoby uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie oraz kwalifikacje. Używane podczas prac surowce i materiały są bezpieczne i posiadają wymagane atesty. W efekcie powstają domy, w których można bezpiecznie mieszkać, solidne mosty i wiadukty, które przetrwają wiele lat i fabryki zapewniające komfort pracy zatrudnionym tam osobom.

Czym się zajmuję?

Gdy wprowadzasz się do nowego mieszkania chcesz, żeby ściany były proste, wentylacja skuteczna, a dach nie przeciekał. Zapewnianiem właściwej jakości budowanych obiektów i nadzorem nad prawidłowym przebiegiem budowy zajmuję się właśnie ja - inspektorka nadzoru budowlanego. Co należy do moich obowiązków? Prace budowlane przebiegają w kilku etapach: najpierw przygotowuje się plac, kopie doły i zalewa fundamenty, potem stawia ściany, zalewa stropy, zakłada instalacje. Ja oceniam, czy każdy z tych etapów przebiega, jak należy. 


Jeśli zauważę nieprawidłowości, wady, usterki, braki w dokumentacji, informuję o tym inwestora i nakazuję usunięcie problemów lub uzupełnienie dokumentów. Mogę wstrzymać wykonywanie kolejnych prac, zanim nie sprawdzę, czy usterki zostały naprawione, dokumentacja uzupełniona, a prace wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, np. zalewanie betonowych elementów do czasu, aż ocenię jakość zbrojenia. 
W zależności od mojej specjalizacji mogę nadzorować etapy budowy dróg, mostów, hal produkcyjnych, budynków mieszkalnych. Kontroluję, czy na placu budowy przestrzega się przepisów BHP, ochrony środowiska, ergonomii pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz różnych norm dotyczących np. rodzaju stosowanych materiałów budowlanych. Sprawdzam też, czy wszyscy zatrudnieni mają odpowiednie uprawnienia. To bardzo ważne, bo osoby, które nie znają zasad sztuki budowlanej mogą np. spowodować wypadek na placu budowy, użyć niewłaściwych materiałów, co potem mogłoby doprowadzić do katastrofy budowlanej, albo krzywo wymurować ściany, przez co gotowe mieszkania albo biura byłyby niewygodne do zagospodarowania: nie dałoby się np. postawić szafy równo przy ścianie i mogłaby upaść na podłogę.
Do moich obowiązków należy także sprawdzanie, czy inwestor zgromadził wszystkie pozwolenia i inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy. Poza bieżącym nadzorem zajmuję się także prowadzeniem postępowań mających wyjaśnić przyczyny katastrof budowlanych i sprawdzam, czy budynki oddane do użytku są utrzymywane w dobrym stanie technicznym i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę bardzo dobrze znać się na właściwościach fizycznych, takich jak nośność, plastyczność, sprężystość, materiałów używanych w budownictwie i wiedzieć, jakie konstrukcje można z nich budować, żeby były trwałe i bezpieczne dla użytkowników. Dzięki tej wiedzy potrafię ocenić, czy na budowie, którą kontroluję używa się materiałów i technologii odpowiednich do rodzaju gruntu: zbyt ciężkie materiały mogłyby np. spowodować zapadanie się budynku na terenach bagiennych albo piaszczystych, rozmiarów budowanego obiektu: zbyt wysoki budynek na niestabilnym podłożu może nierówno osiadać i pękać, a na terenach podmokłych źle zaizolowane fundamenty będą sprawiać, że w ścianach będzie wilgoć i grzyb, czy otoczenia: czasem prace budowlane mogą zagrażać sąsiednim, już istniejącym zabudowaniom. 


Muszę dobrze znać matematykę, żeby np. prawidłowo obliczać metraż i kubaturę, czyli powierzchnię i objętość budowanych obiektów i sprawdzać, czy są zgodne z projektem, określać, ile osób powinno pracować na budowie, żeby prace przebiegały według planu, a jednocześnie nie dochodziło do przeciążenia robotników. 
Przydaje się też wiedza z fizyki, bo dzięki niej mogę sprawdzać, czy używane materiały mają odpowiednie właściwości, np. czy pręty zbrojeniowe nie są za cienkie, żeby utrzymały określoną wysokość ściany albo masę stropu, i chemii, bo dzięki niej wiem, czy np. robotnicy nie pracują w szkodliwych wyziewach albo czy używane zaprawy są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną: mają odpowiednie proporcje składników zapewniające właściwą sztywność i elastyczność. Do moich obowiązków należy przecież np. kontrola stanu dachu wieżowca albo podwieszenia lin na przęsłach mostu.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • niezależność,
  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność przewidywania skutków, jakie przyniesie użycie określonych rozwiązań technicznych zawartych w projekcie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w inspektoratach nadzoru budowlanego.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.