Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Lektor języka obcego

Uczę języków obcych w szkole językowej.

Lektor języka obcego

Uczę języków obcych w szkole językowej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wciąż rozwijam swoje umiejętności i ciągle poznaję ciekawych ludzi. Dzięki znajomości języków obcych świat stoi przede mną otworem.

Czym się zajmuję?

Prowadzę zajęcia grupowe lub indywidualne dla osób w różnym wieku, młodszych i starszych, o rozmaitych poziomach znajomości języka. Tematykę moich zajęć i metody dydaktyczne dopasowuję do każdego uczestnika. Pomagam moim uczniom nauczyć się obcego języka w sposób kompleksowy: rozumieć język mówiony i samemu się nim posługiwać, oraz czytać i pisać w tym języku. 


Poznawanie języków obcych to także dobra okazja do odkrywania kultury państw z danego obszaru językowego. Moi uczniowie często pytają mnie o tradycje, zwyczaje, i folklor krajów w których ludzie mówią danym językiem. Muszę więc mieć taką wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce na moich zajęciach. 


Co powinienem umieć? 

W moim zawodzie bardzo dobra znajomość języka obcego to podstawa, ale najpierw muszę nauczyć się reguł rządzących gramatyką języka polskiego. Ta wiedza jest mi niezbędna żebym mógł tłumaczyć moim uczniom gramatykę obcojęzyczną przez porównanie z naszym językiem, wskazanie podobieństw i różnic. 


Prowadzone przeze mnie lekcje powinny być interesujące dla uczniów żeby zachęcały ich do nauki. Muszę więc mieć wiedzę z zakresu pedagogiki, a zwłaszcza nowoczesnych metod nauczania. 
Uczniowie często proszą mnie o konsultacje przez internet, dlatego muszę dobrze znać się na obsłudze komputera. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • otwartość na innych,
  • ciekawość świata,
  • samodzielność,
  • spostrzegawczość,
  • chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • życzliwość w stosunku do uczniów.

Gdzie mogę pracować? 

Mam wiele możliwości znalezienia zatrudnienia: w szkołach językowych, przedszkolach, szkołach na każdym szczeblu edukacji, w zakładach pracy, podczas wakacyjnych obozów językowych. Mogę też założyć własną działalność i prowadzić lekcje indywidualne, wykonywać tłumaczenia na zlecenie, zamieszczać filmiki edukacyjne w sieci.  


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.