Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Edukator ekologiczny

Prowadzę zajęcia z edukacji ekologicznej, podczas których uczę uczestników dbania o przyrodę w codziennym życiu.

Edukator ekologiczny

Prowadzę zajęcia z edukacji ekologicznej, podczas których uczę uczestników dbania o przyrodę w codziennym życiu.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Prowadząc zajęcia poszerzające wiedzę ekologiczną moich podopiecznych poznaję wielu ciekawych ludzi. Cieszę się, że dzięki moim sugestiom zmieniają złe przyzwyczajenia i zaczynają dbać o środowisko.

Czym się zajmuję?

Prowadzę różnego typu zajęcia, np. zielone szkoły, wycieczki, warsztaty, szkolenia, przyrodniczo-ekologiczne z uczestnikami w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Miejscem takich zajęć może być szkoła czy zakład pracy, ale także las, park krajobrazowy czy ciekawy obszar poddany np. rekultywacji. W ich trakcie pokazuję uczestnikom piękno i różnorodność świata roślin, zwierząt, a nawet mikroorganizmów, opowiadam o przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego, uczę, jak należy w codziennym życiu dbać o przyrodę, np. segregować śmieci, oszczędzać wodę, kupować głównie produkty w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia - recyklingu - albo ulegających biodegradacji, czyli szybkiemu rozpadowi na nieszkodliwe związki organiczne lub nieorganiczne. 


Pokazuję też, że dzięki zmianom złych przyzwyczajeń, takich jak np. palenie plastikowych śmieci w piecu centralnego ogrzewania, możemy pomagać w zachowaniu przyrody naszego kraju dla przyszłych pokoleń, oraz przyczyniać się do poprawy jakości życia nas samych. Wszyscy przecież chcemy móc oddychać czystym powietrzem bez smogu, kąpać się w czystych rzekach, jeziorach, przechadzać po niezaśmieconych lasach. Przekonuję też moich słuchaczy do zdrowego stylu życia, propaguję aktywność ruchową, dietę bogatą w owoce i warzywa, unikanie szkodliwego \"śmieciowego jedzenia\" typu fast food. 


Co powinienem umieć? 

Muszę mieć wiedzę na temat środowiska naturalnego naszego kraju: znać ukształtowanie powierzchni, rodzaje gleb, warunki klimatyczne, lokalne gatunki roślin i zwierząt, bogactwa naturalne: bursztyn, węgiel, wody lecznicze, złoża minerałów, oraz o sposobach jego ochrony przed szkodliwą działalnością człowieka, np. segregacja i recykling odpadów, oczyszczanie ścieków, instalowanie filtrów na kominach elektrowni i zakładów przemysłowych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej wiedzy potrafię pokazywać uczestnikom moich zajęć piękno przyrody i uczyć ich dbania o środowisko. 


Jeśli chcę pracować z dziećmi i młodzieżą, muszę mieć przygotowanie pedagogiczne. Dzięki wiadomościom z pedagogiki wiem też, w jaki sposób prowadzić zajęcia, żeby zaciekawić uczestników. 
Muszę też sprawnie korzystać z komputera, żeby umieć wykorzystywać podczas moich zajęć sprzęt multimedialny, np. wyświetlać zdjęcia, prezentacje, filmiki, przeprowadzać interaktywne quizy, szukać w sieci inspiracji oraz informacji o aktualnych przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody w naszym kraju i Unii Europejskiej. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • wyrozumiałość,
  • kreatywność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • życzliwość,
  • podzielność uwagi,
  • dobra pamięć,
  • dokładność,
  • wytrwałość,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w szkołach, centrach edukacji ekologicznej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych instytucjach, które propagują dbałość o środowisko i zdrowy styl życia.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.