Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Wychowawca w więzieniu

Resocjalizuję więźniów i aresztowanych. Chcę zapewnić moim podopiecznym warunki do rozwoju społecznego i przygotować ich do uczciwego życia po zakończeniu odbywania kary.

Wychowawca w więzieniu

Resocjalizuję więźniów i aresztowanych. Chcę zapewnić moim podopiecznym warunki do rozwoju społecznego i przygotować ich do uczciwego życia po zakończeniu odbywania kary.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy skazani mają szansę zmienić swoje nastawienie do życia, docenić uczciwość, uczą się odpowiedzialności, rozwijają talenty i pasje. Cieszę się, że w ten sposób przygotowuję ich do wyjścia na wolność i rozpoczęcia nowego, lepszego życia.

Czym się zajmuję?

Jestem cywilnym pracownikiem Służby Więziennej, zajmuję się planowaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem zajęć wychowawczych ze skazanymi osadzonymi w zakładzie karnym albo podejrzanymi przebywającymi w areszcie śledczym. Współpracuję z sądem, rodzinami skazanych, szkołami, zakładami pracy oraz innymi instytucjami. Dzięki tej współpracy staram się zapewnić moim podopiecznym warunki do rozwoju społecznego i przygotować ich do uczciwego życia po zakończeniu odbywania kary. Przyjmuję pod swoją opiekę skazanego od pierwszych chwil jego pobytu w zakładzie karnym albo areszcie śledczym. Wskazuję mu jego celę, zapoznaję go z regulaminem, planem dnia, obowiązkami oraz karami za łamanie regulaminu i nagrodami za dobre sprawowanie. Następnie przeprowadzam z podopiecznym wywiad środowiskowy, żeby dowiedzieć się, jaka jest jego sytuacja rodzinna, wykształcenie, gdzie do tej pory pracował, czy był już wcześniej skazany i czy choruje na jakieś choroby wymagające stałego leczenia albo jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków. Sprawdzam później, czy uzyskane informacje są zgodne z prawdą, np. kontaktując się z zakładem pracy skazanego albo jego szkołą i proszę pracowników tych instytucji o napisanie opinii o moim podopiecznym. Zdarza się, że skazany był jedynym żywicielem rodziny, która po jego aresztowaniu znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, dlatego zgłaszam takie przypadki do instytucji, które udzielają wsparcia, np. ośrodek pomocy społecznej, lokalne organizacje pozarządowe. Rozmawiam indywidualnie ze skazanymi, którzy potrzebują mojego wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów, uczę ich przestrzegania dyscypliny i porządku, dopasowuję działania wychowawcze do potrzeb konkretnego skazanego, staram się też zapobiegać konfliktom między więźniami. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jakie metody pracy z wychowankami pozwolą im odkrywać i rozwijać talenty, walczyć ze złymi nawykami i wyrabiać te pozytywne, pomagające w życiu społecznym, wyrównywać braki w wykształceniu i zdobywać nowe umiejętności pomagające w znalezieniu pracy po wyjściu na wolność. Taką wiedzę daje mi skończenie studiów z resocjalizacji, pedagogiki penitencjarnej, albo innych kierunków pedagogicznych. 


Organizuję i nadzoruję zajęcia, podczas których skazani pracują, uczą się, odpoczywają, uprawiają sport, dlatego przydają mi się wiadomości z wielu dziedzin wiedzy, np. sztuk plastycznych: tworzenie dekoracji do amatorskich przedstawień teatralnych, biologii: pomoc w opiece nad zwierzętami w schronisku, techniki: praca w warsztatach, w których więźniowie np. naprawiają sprzęt albo tworzą przedmioty codziennego użytku. 
Muszę znać się na ludzkiej psychice, żeby móc rozpoznawać w jakim stanie psychicznym są moi wychowankowie oraz jaki nastrój panuje wśród nich i dostosowywać do niego rodzaj i sposób prowadzenia zajęć. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość, 
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy, 
  • odpowiedzialność, 
  • cierpliwość, 
  • empatia, 
  • odporność emocjonalna, 
  • rzetelność, 
  • odporność na stres, 
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.