ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista budownictwa kolejowego

Zarządzam budową torów i innych obiektów kolejowych oraz dbam o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym.

Specjalista budownictwa kolejowego

Zarządzam budową torów i innych obiektów kolejowych oraz dbam o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Na co dzień mam kontakt z nowoczesnymi materiałami i technologiami. Lubię moją pracę bo wiem, że dzięki mnie szlaki kolejowe są szybkie i bezpieczne, tak dla pasażerów jak i towarów. Do tego przyczyniam się do poprawy stanu środowiska, bo transport kolejowy jest bardziej ekologiczny niż lotniczy czy samochodowy, a m.in. dzięki mnie działa sprawnie i bez problemów.

Czym się zajmuję?

Po odbyciu praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu celem uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej odpowiadam za organizację budowy nowych torów oraz towarzyszących im obiektów inżynieryjnych, jak mosty, wiadukty, przepusty, czyli małe tunele służące do przeprowadzenia niewielkiej ilości wody, np. strumienia, rowu melioracyjnego, pod nasypem kolejowym, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych. Utrzymuję w dobrym stanie technicznym istniejące linie i obiekty kolejowe oraz nadzoruję przeprowadzanie niezbędnych remontów.


Organizuję działania zespołu pracowników na placu budowy, zapewniam im odpowiedni sprzęt, rozdzielam zadania. Dbam też o porządek na placu budowy oraz o to, żeby nie zabrakło potrzebnych materiałów. Oprócz tego przygotowuję kosztorysy, czyli wyceniam, ile będzie kosztować budowa lub remont konkretnej trasy kolejowej, mostu, wiaduktu.
Do moich obowiązków należy też kontrola stanu technicznego nasypów kolejowych, torów, podsypki, szyn, rozjazdów i złączek. Jeśli zauważę jakieś usterki, zgłaszam to i nadzoruję bieżące naprawy. Dzięki temu na liniach i bocznicach ruch kolejowy może bez odbywać się bez przeszkód. Jeśli zdarzy się duża awaria lub klęska żywiołowa, np. powódź zerwie most kolejowy, wyznaczam objazdy, organizuję komunikację zastępczą i wysyłam ekipy remontowe na miejsce awarii. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym, znać maszyny budowlane i wiedzieć, do jakich robót wykorzystuje się wywrotki, koparki, żurawie i dźwigi kolejowe, zgarniarki tłucznia. Muszę potrafić dobierać odpowiedni sprzęt do budowy lub usuwania awarii linii kolejowych i obiektów inżynieryjnych. Chodzi m.in. o podbijarki torowe, szlifierki do szlifowania szyn, wiertarki, zakrętarki, profilarki ław torowiska i in. 


Muszę znać przepisy dotyczące budowy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy. 
Muszę znać się na rodzajach pojazdów szynowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, potrafić posługiwać się schematami ułożenia torów i rozjazdów. Muszę umieć organizować transport i składowanie materiałów potrzebnych do budowy i remontu linii kolejowej, sprawdzać jakość wykonanych robót, oceniać stan techniczny torów, wiedzieć, jak przeprowadzać okresowe konserwacje i naprawy. 
Muszę znać się na rodzajach kolejowych obiektów inżynieryjnych, wiedzieć, jak należy je budować, aby były solidne i stabilne, potrafić oceniać ich stan techniczny. Muszę wiedzieć, jakimi technologiami należy się posługiwać, aby usuwać awarie tych budowli dobierając sprzęt i materiały do rodzaju usterek. Muszę potrafić przygotowywać kosztorysy robót budowlanych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • odporność na stres,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • umiejętność pracy pod presją czasu. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem szlaków kolejowych, przedsiębiorstwach transportujących pasażerów metrem, tramwajami i trolejbusami, jednostkach badawczych kolejnictwa, a także w biurach projektowych tworzących projekty nowych torów i budowli kolejowych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.