ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inspektor bezpieczeństwa inteligentnej budowy

Dbam o bezpieczeństwo na placu budowy wykorzystując nowoczesne technologie.

Inspektor bezpieczeństwa inteligentnej budowy

Dbam o bezpieczeństwo na placu budowy wykorzystując nowoczesne technologie.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z inteligentnymi maszynami i sprzętem budowlanym. Codziennie mam okazję sprawdzić, jak nowoczesne technologie dbają o bezpieczeństwo pracowników budowlanych, a jednocześnie poprawiają ich wydajność. Jeśli jestem kreatywny, sam mogę wymyślić nowy, doskonalszy sposób organizacji pracy na budowie.

Czym się zajmuję?

Budownictwo w przyszłości będzie coraz mocniej bazować na nowoczesnych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i internet rzeczy. Na placu budowy, na którym spotykają się ludzie i maszyny, zmniejszenie ryzyka wypadków jest i pozostanie najwyższym priorytetem. Branża budowlana będzie potrzebować specjalistów, takich jak ja, którzy rozumieją i potrafią korzystać z inteligentnych rozwiązań zapewniania bezpieczeństwa, a także opracowywać nowe.


Zajmuję się tym, żeby każda osoba zatrudniona na budowie mogła wykonywać swoją pracę sprawnie, bez niepotrzebnych przestojów, i jednocześnie w jak najmniejszym stopniu była narażona na niebezpieczne wypadki. W realizacji moich celów współpracuję z firmowymi logistykami, inżynierami, kierownikami budowy i zarządem, proponując im rozwiązania, jakie warto zastosować.
Mogą to być inteligentne kaski wyposażone w czujniki temperatury, GPS czy akcelerometr, monitorujące, czy robotnik pracuje w kasku, czy wykonuje swoją pracę na dozwolonej wysokości, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, czy nagle nie zmienił pozycji ciała, co mogłoby oznaczać, że np. stracił przytomność. Może to być inteligentna odzież robocza, monitorująca tętno, oddech, liczbę przemierzanych po placu budowy kroków, temperaturę ciała i otoczenia, wilgotność, pozwalają również monitorować czas pracy. Mogę też wykorzystywać trójwymiarowe, wirtualne modele placów budowy, aby ocenić, w jakich miejscach mogą pojawić się zagrożenia, gdzie warto zamiast pracowników umieścić zdalnie sterowane maszyny budowlane, w jakich odstępach należy rozmieścić stanowiska pracy. W mojej pracy korzystam też z informacji uzyskanych z inteligentnych pulpitów sterujących maszynami budowlanymi, aby ocenić, czy są obsługiwane prawidłowo i jak wpływają na bezpieczeństwo pracowników.
Dane zebrane w ten sposób analizuję, a wyniki tych analiz wraz z propozycjami usprawnień przedstawiam kierownictwu budowy. Dzięki temu można szybko zareagować, jeśli czujniki wykryją, że z pracownikiem dzieje się coś niepokojącego, lub że nie przestrzega obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Ciekawym pomysłem jest także wykorzystywanie systemów VR służących do szkolenia nowych pracowników, pozwalające im przygotować się do pracy w określonym otoczeniu i opanować czynności, jakie będą musieli wykonywać na placu budowy, w bezpiecznych warunkach symulatora.


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić oceniać, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo pracowników na placu budowy, opracowywać regulaminy i instrukcje dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa pracy, sprawdzać, czy wszyscy przestrzegają obowiązujących przepisów, czy maszyny są sprawne, a pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy.


Muszę znać przepisy prawa pracy, prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowe, ergonomii pracy i ochrony środowiska, których mam przestrzegać, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę na placu budowy. Jeśli chcę założyć własną firmę, muszę znać się na prowadzeniu działalności gospodarczej.
Muszę potrafić posługiwać się programami komputerowymi służącymi do tworzenia trójwymiarowych modeli placów budowy, testować i obsługiwać inteligentne kaski, ubrania, systemy VR, nowoczesne systemy łączności między pracownikami, korzystać z baz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy w konkretnej firmie.
Muszę znać matematykę, żeby móc obliczać, jakie powinno być optymalne rozmieszczenie stanowisk pracy na placu budowy, aby pracownicy mieli wystarczającą ilość miejsca, a jednocześnie mogli pracować efektywnie, kalkulować, ile czasu powinny trwać przerwy, żeby pracownicy zdążyli zregenerować siły albo o ile procent wzrośnie poziom bezpieczeństwa po zastosowaniu takiego, a nie innego rozwiązania.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • dokładność,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • cierpliwość,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w różnego typu firmach budowlanych i remontowych. 


Źródła:

The future of work in manufacturing [ENG],

Smart Safety Supervisor [ENG]


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.