Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Mostowniczy

Konserwuję mosty, estakady i inne kolejowe obiekty inżynieryjne.

Mostowniczy

Konserwuję mosty, estakady i inne kolejowe obiekty inżynieryjne.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają solidne mosty i trasy kolejowe, po których bezpiecznie poruszają się pociągi. Pasażerowie i towary są przewożeni jak najefektywniej, a obiekty kolejowe są budowane z poszanowaniem dla środowiska i otoczenia.

Czym się zajmuję?

Myślałeś może, że zajmuję się mostami? To tylko część moich “podopiecznych”. Jako mostowniczy jestem odpowiedzialny również za montaż i utrzymanie w dobrym stanie torów kolejowych. Przeprowadzam okresowe kontrole stanu torowisk, dzięki czemu mogę w porę zauważyć nawet niewielkie uszkodzenia. Jeśli się pojawią, zlecam ich naprawę, a potem sprawdzam, czy prace zostały dobrze wykonane. Znam materiały używane do budowy podtorza, czyli odpowiednio wzmocnionego nasypu lub przekopu, na którym kładzie się tory, nawierzchni kolejowej, np. drewno, żelbeton, stal, i systemów odwadniających. 


Potrafię też dobierać odpowiednie do danego zadania maszyny, takie jak wywrotka, spycharka, zgniatarka, ładowarka, profilarka tłucznia Podczas pracy muszę mierzyć, czy tory układane są równo i zgodnie z planami. Sprawdzam też rozstaw szyn i dbam o pozostawienie “luzu”, czyli wolnej przestrzeni między dwiema połączonymi ze sobą szynami. Zachowanie odpowiedniego luzu jest ważne, bo szyny, jak to metal, zmieniają swoją długość pod wpływem temperatury i jeśli byłyby ze sobą połączone na styk, przy upałach albo mrozach mogłoby dojść do zniszczenia torów albo wykolejenia jadącego po nich pociągu. Jako mostowniczy potrafię również budować i remontować mosty i wiadukty kolejowe oraz dbać o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym. Znam ich rodzaje, np. blachowy, kratownicowy, łukowy, wiszący, jedno- i wieloprzęsłowy, nitowany, spawany, i normy dotyczące budowy. 
Potrafię czytać i robić rysunki techniczne budowanych mostów, wiaduktów czy estakad oraz opracowuję szczegółowe harmonogramy budowy. Oprócz tego przeprowadzam coroczną kontrolę stanu technicznego użytkowanych “obiektów mostowych” i dokumentuję ją w książce kontroli obchodów. Potrafię sporządzać kosztorysy budowy nowych tras i mostów kolejowych oraz ich remontów, uwzględniając koszty materiałów, robocizny, zakres wykonywanych prac, czas ich trwania. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać właściwości fizyczne: twardość, sprężystość, podatność na odkształcanie termiczne i mechaniczne, kruchość, materiałów używanych do budowy tras i mostów kolejowych, np. tłucznia, drewnianych, stalowych, czy żelbetowych podkładów, stalowych szyn, kratownic, żeby wiedzieć, które i jak można ze sobą łączyć, aby zapewnić budowlom trwałość. 


Muszę znać przepisy dotyczące budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, zasady ergonomii pracy, BHP, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, bo mam ich przestrzegać podczas pracy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • rzetelność,
  • opanowanie,
  • systematyczność,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową, remontami i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.