ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista pożarnictwa

Nadzoruję pracę strażaków w jednostkach PSP.

Specjalista pożarnictwa

Nadzoruję pracę strażaków w jednostkach PSP.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dbam o bezpieczeństwo przeciwpożarowe ludzi i dobytku, a w razie nieszczęścia ratuję ich życie i mienie, sprawdzam poziom wyszkolenia strażaków i dbam o zaopatrzenie w niezbędny sprzęt. Dzięki temu straż pożarna może skutecznie nieść pomoc wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku rozmaitych klęsk żywiołowych, pożarów i wypadków drogowych.

Czym się zajmuję?

Nie tylko biorę udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, ale także nadzoruję pracę innych strażaków, wysyłam potrzebne zespoły ratownicze na miejsce zdarzenia i odpowiadam za wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt. 


Jestem odpowiedzialny za dowodzenie grupą strażaków, którzy tworzą obsadę jednego samochodu gaśniczego albo specjalnego. Po otrzymaniu zgłoszenia o tym, że jesteśmy potrzebni zbieram informacje o zdarzeniu: czy jedziemy pomagać ofiarom powodzi, nawałnic albo innych klęsk żywiołowych, będziemy gasić pożar, uwalniać osoby zakleszczone w rozbitym samochodzie, usuwać niebezpieczne chemikalia, które np. wyciekły z cysterny albo zostały wpuszczone do rzeki, o liczbie poszkodowanych oraz decyduję o tym, co ma robić każdy ze strażaków, którymi dowodzę. Po skończonej akcji muszę napisać raport z jej przebiegu. Dbam o to, żeby podlegli mi strażacy cały czas byli w pełnej gotowości do udziału w akcji ratunkowo-gaśniczej. 
Organizuję dla nich specjalne szkolenia i ćwiczenia, pozwalające doskonalić umiejętności wykorzystywania sprzętu ratunkowego i gaśniczego w różnych warunkach. Urządzam też zawody, podczas których poszczególne jednostki państwowej straży pożarnej mają okazję pokazać swoje dobre wyszkolenie. W mojej gestii są także sprawdziany gotowości bojowej strażaków i ich współpracy z innymi służbami ratowniczymi, takimi jak np. Polski Czerwony Krzyż, GOPR, TOPR. Poza tym zajmuję się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w nowo powstających i już istniejących budynkach oraz w obszarach leśnych. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak powinny przebiegać różne akcje ratowniczo-gaśnicze oraz znać się na rodzajach łatwopalnych substancji, umieć rozpoznawać co się pali na podstawie szybkości spalania, ilości dymu, jego zapachu i barwy, koloru płomieni, wiedzieć, które materiały spalają się szybko, a które powoli, co wpływa na rozprzestrzenianie się pożaru. 


Kontroluję wyposażenie jednostek straży pożarnej, muszę więc znać się na rodzajach sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w który musi być wyposażona każda jednostka: wozy strażackie, bosaki, pilarki spalinowe, linie gaśnicze, namioty ratownicze, kamera termowizyjna, wykrywacz gazów, oraz wiedzieć, jak i kiedy go używać. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • odwaga,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • dyspozycyjność,
 • odporność emocjonalna,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, wojskowej straży pożarnej, lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.