Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Koordynator projektów unijnych

Zarządzam projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Koordynator projektów unijnych

Zarządzam projektami współfinansowanymi ze środków UE.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W pracy mam okazję poznawać ciekawych ludzi, a każdy projekt to nowe wyzwanie, nie grozi mi nuda ani monotonia. Cieszę się, że moja praca pomaga we wszechstronnym rozwoju naszego kraju.

Czym się zajmuję?

Zarządzam krajowymi i międzynarodowymi projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Takie projekty są szansą na rozwój wielu dziedzin naszego codziennego życia: nauki, np. projekty badawcze, rozwijające wiedzę o otaczającym nas świecie, przemysłu, np. dofinansowanie kupna nowoczesnych maszyn dla firm produkcyjnych, edukacji, np. powstawanie nowych przedszkoli, zajęcia wyrównujące poziom wiedzy dzieci, kultury, np. dofinansowanie zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych, infrastruktury, np. budowa dróg, mostów. 


Ważne jest, żeby wykorzystać tę możliwość i realizować te projekty zgodnie z zamierzonymi celami i wytycznymi, wypełniając wszystkie potrzebne dokumenty i rozliczając finanse we właściwym czasie. To właśnie moje zadanie. Planuję pracę wszystkich osób, które są zaangażowane w realizację konkretnego projektu, zarządzam budżetem, tworzę harmonogram wszystkich etapów jego realizacji i pilnuję, aby zakończyły się w ustalonym terminie. Opracowuję też procedury, formularze, regulaminy i inne niezbędne dokumenty określające standardy pracy przy projekcie oraz dbam o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. 
Jeśli do wykonania projektu potrzebni są zewnętrzni wykonawcy i dostawcy, np. firmy budowlane, remontowe, zajmuję się ich wyborem i przygotowywaniem kontraktów, które określają zasady naszej współpracy. Podczas realizacji projektu sprawdzam, jak postępują prace i rozwiązuję problemy, które czasem się pojawiają. Po wykonaniu wszystkich zadań, jakie przewidywał konkretny projekt, wypełniam dokumentację końcową i wysyłam ją do odpowiedniego urzędu. Swoją pracę wykonuję w większości w biurze projektu oraz w miejscu, gdzie jest realizowany. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na regulacjach prawnych i wiedzieć jakie dokumenty, i kiedy, należy wypełnić oraz sprawnie obsługiwać sprzęt biurowy niezbędny w mojej pracy, np. komputer, drukarka, skaner, faks. 


Muszę sprawnie korzystać z komputera, żeby móc wyszukiwać w sieci informacje o przepisach prawa dotyczących realizacji projektów unijnych, wzory dokumentów, które muszę wypełnić oraz prowadzić elektroniczną korespondencję ze współpracownikami, wykonawcami i dostawcami. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • mobilność, zwłaszcza jeśli zajmuję się kilkoma projektami naraz, ponieważ to wiąże się z koniecznością częstego przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których są realizowane,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność,
  • skrupulatność,
  • odpowiedzialność. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w organizacjach pozarządowych, urzędach, jednostkach naukowo-badawczych i innych instytucjach, które zajmują się realizacją projektów unijnych. Mogę też pracować jako niezależny ekspert, a wtedy sam decyduję o tym, jakie projekty będę nadzorował.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.