Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Kosztorysant budowlany

Przygotowuję kosztorysy określające ile będzie kosztować budowa nowych domów, dróg, mostów i innych budowli.

Kosztorysant budowlany

Przygotowuję kosztorysy określające ile będzie kosztować budowa nowych domów, dróg, mostów i innych budowli.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy inwestycje budowlane są prowadzone w sposób ekonomiczny i rozliczane szybko i sprawnie. Inwestorzy wiedzą, na co została wydana każda złotówka, a końcowi użytkownicy mogą korzystać z większej liczby nowych dróg, wiaduktów i budynków użyteczności publicznej, bo dbam o rozsądne wydatkowanie funduszy, więc starcza na więcej.

Czym się zajmuję?

Nowy dom, most, czy droga to efekt pracy wielu specjalistów, w tym także i mnie - kosztorysanta budowlanego. Jaką rolę pełnię w procesie budowy? Przygotowuję dokumenty potrzebne do wyceny kosztów inwestycji, czyli do określenia, ile funduszy potrzeba do ukończenia całej inwestycji oraz jej poszczególnych etapów. Te dokumenty pozwalają też oszacować oferty przetargowe i określić w przybliżeniu, jak długo potrwa budowa oraz jakiego sprzętu i materiałów będzie wymagać. 


W ramach obowiązków dostarczam tzw. przedmiary, czyli dokumenty zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej, oraz szczegółowy opis tych prac, miejsce, w którym będą wykonywane, technologie i sprzęt, jakie zostaną zastosowane, oraz ceny niezbędnych materiałów budowlanych. Cała zgromadzona dokumentacja służy mi potem do opracowania kosztorysu budowlanego, czyli dokumentu zawierającego wyliczenia kosztów całej inwestycji. 
Przygotowuję też obmiary, czyli dokumenty określające stan rzeczywiście wykonanych robót, niezbędne do opracowania kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy są potrzebne inwestorom, którzy chcą wyłożyć pieniądze na budowę oraz wykonawcom chcącym ustalić, czy opłaca im się przystępować do przetargu na realizację danej inwestycji. Kosztorys może być szczegółowy lub uproszczony, zależnie od stopnia skomplikowania inwestycji i zaawansowania jej projektu. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać sposoby opracowywania kosztorysów różnego typu, np. wstępnego, ślepego, inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego, zamiennego. Muszę też potrafić przygotowywać harmonogramy robót budowlanych, pomagać w opracowywaniu umów na takie roboty oraz sporządzać rozliczenia za wykonaną pracę. 


Muszę potrafić posługiwać się specjalnym oprogramowaniem komputerowym służącym do sporządzania kosztorysów, przedmiarów, harmonogramów, przeglądania dokumentacji projektowej i rozliczania robót budowlanych. 
Podczas pracy na co dzień posługuję się rysunkiem technicznym i wykorzystuję różne urządzenia pomiarowe, np. dalmierze cyfrowe, miary składane, teodolity, niwelatory, odbiorniki GPS i inny sprzęt, dzięki któremu mogę szybko zmierzyć wymiary powstającej lub gotowej budowli. Muszę więc znać się na jego obsłudze. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność skoncentrowania się na pracy,
  • uzdolnienia rachunkowe i techniczne,
  • wyobraźnia przestrzenna.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową różnych obiektów, biurach kosztorysowych, biurach i pracowniach projektowych, jednostkach administracji publicznej związanych z branżą budowlaną. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.