ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.