ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.

Inżynierka budowy

Nadzoruję prace prowadzone na placu budowy i czuwam nad dokumentacją dla całego projektu.


WERSJA męska