Zdjęcie zawodu
W. męska

Biostatystyczka

Analizuję czynniki, które wpływają na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt.

Biostatystyczka

Analizuję czynniki, które wpływają na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Rozwiązywanie problemów matematycznych i wyciąganie logicznych wniosków z obserwacji sprawia mi wiele satysfakcji. Poza tym moje analizy pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych ludzi i zwierząt. Można więc powiedzieć, że przyczyniam się do poprawy zdrowia i jakości życia.

Czym się zajmuję?

Jako biostatystyczka wykorzystuję w pracy wiedzę z obszaru matematyki, statystyki i biologii. Zbieram i analizuję dane, które gromadzone są podczas badań rozmaitych organizmów żywych. Zazwyczaj jestem częścią zespołu badawczego, który szuka przykładowo odpowiedzi na pytanie „jak cechy gatunkowe zwierzęcia mogą wpływać na jego produktywność?” albo „jak palenie wpływa na zachorowalność na raka płuc?”. Moim zadaniem jest analiza informacji zebranych przez badaczy z mojego zespołu albo dostępnych w już opublikowanych i zweryfikowanych źródłach, takich jak bazy genomów i proteomów, czyli zestawów wszystkich białek danego organizmu, zbiory danych medycznych i wyników badań laboratoryjnych, dane dotyczące rozkładu temperatur i opadów na danym obszarze w określonym przedziale czasowym. 


Analizuję różne zbiory danych na różne sposoby, ale tak, by efekty moich prac były jak najbardziej użyteczne dla reszty zespołu badawczego, czyli pozwoliły im wyciągnąć właściwe wnioski i zaproponować określone działania. Na przykład optymalizację żywienia zwierząt, by jak najszybciej przybierały na wadze albo zmianę terminów prac polowych ze względu na zmieniające się wskaźniki opadów. Tylko po dokładnej analizie jestem w stanie wyłowić informacje, które pozwolą innym członkom zespołu znaleźć odpowiedzi na zadane pytania. W trakcie pracy często zastanawiam się, czy do osiągnięcia celu wystarczą mi dostępne metody badawcze, czy też powinnam stworzyć nowe sposoby analizy, niezbędne do uzupełnienia i właściwej obróbki informacji.


Co powinnam umieć? 

Moja codzienna praca to analiza najróżniejszych zestawów danych, dlatego muszę mieć ekspercką wiedzę z matematyki i statystyki. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się programem SAS, czyli Statistical Analysis System, oraz używania języka programowania SQL, który służy do opracowywania zapytań do baz danych. Muszę również potrafić tworzyć makropolecenia, czyli komendy w aplikacjach typu Excel, służące do automatyzacji czynności.


Muszę posiadać umiejętność wyszukiwania danych w dużych zbiorach informacji. Praca ta wymaga ode mnie umiejętności importowania i obróbki surowych danych, ich przetwarzania, zarządzania nimi oraz ich eksportowania.
Do moich obowiązków należy też prezentowanie wyników mojej pracy w formie grafik i raportów, aby użytkownik docelowy miał jasno podane tylko te dane, które go interesują.
Dodatkowo, aby móc tworzyć raporty biostatystyczne powinnam mieć wiedzę medyczną i biologiczną. Jeśli pracuję w firmach zajmujących się badaniami klinicznymi, muszę mieć wiedzę dotyczącą procedur regulujących przeprowadzanie takich badań.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość w pozyskiwaniu informacji,
  • analityczny umysł,
  • logiczne myślenie,
  • sumienność,
  • precyzja wypowiedzi,
  • umiejętność zarządzania dużą ilością informacji,
  • dokładność,
  • kreatywność,
  • zdolności komunikacyjne i umiejętność współpracy z innymi,
  • punktualność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie na uniwersytetach, w agencjach rządowych, firmach farmaceutycznych, medycznych, zajmujących się produkcją rolną i hodowlą zwierząt. Pracując dla firm farmaceutycznych lub biotechnologicznych mam szanse na poszerzenie wiedzy w konkretnej dziedzinie, albo nawet na współuczestnictwo w wynalezieniu zupełnie nowej, przełomowej technologii albo leku. Jako pracownica koncernów żywnościowych mam swój wkład w poprawę dobrostanu zwierząt i lepsze wykorzystanie zasobów środowiska. Mogę również wybrać karierę jako freelancerka, czyli samej poszukiwać zleceń od różnych firm.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.