ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. męska

Kosmiczna architektka

Projektuję stacje kosmiczne i inne obiekty wykorzystywane przez ludzi w przestrzeni kosmicznej.

Kosmiczna architektka

Projektuję stacje kosmiczne i inne obiekty wykorzystywane przez ludzi w przestrzeni kosmicznej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że jest ważna dla poszerzania naszej wiedzy o Kosmosie, zapewnia mi codzienny kontakt z najnowszymi technologiami i materiałami, i cały czas mogę poszerzać swoją wiedzę inżynieryjną i programistyczną. Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom potrafię też znaleźć zastosowanie nowych technologii w moim codziennym życiu.

Czym się zajmuję?

Praca kosmicznych architektów jest ważna dla podboju Kosmosu. Astronauci muszą mieć solidne, nowoczesne i funkcjonalne budynki oraz stacje umieszczone na orbitach, które zapewnią im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do życia i prowadzenia badań. Rozwój nowoczesnej technologii oraz poszerzanie naszej wiedzy o otaczającej nas przestrzeni kosmicznej sprawiają, że możliwość zamieszkania ludzi na Księżycu, Marsie lub na orbicie okołoziemskiej staje się coraz bardziej prawdopodobna. NASA do tej pory zbadała już kilka koncepcji kosmicznych habitatów. 


Jako kosmiczna architektka tworzę projekty rozmaitych budowli niezbędnych w eksploracji Kosmosu. Projektuję stacje kosmiczne, habitaty, czyli całkowicie samowystarczalny rodzaj statków kosmicznych, które zapewniają ludziom, zwierzętom i roślinom optymalne warunki do życia, mobilne farmy kosmiczne, które można dowolnie przemieszczać po orbicie lub powierzchni planet, rozmieszczone na różnych obiektach kosmicznych porty umożliwiające starty i lądowania statków kosmicznych, hangary i inne obiekty przydatne pionierom kosmicznych podróży. 
Budynki, które projektuję, mogą być pojedyncze lub składać się z wielu połączonych modułów. Mogą to być zespoły budynków zgromadzone pod jedną kopułą ochronną, przylegające do zbocza gór, pływające po powierzchni wody lub innej cieczy, mobilne, umiejscowione w przestrzeni kosmicznej lub we wnętrzu ziemi. Tworzę projekty wszystkich pomieszczeń, systemy połączeń między modułami, miejsca wyjść w przestrzeń kosmiczną lub na powierzchnię planety, systemy oświetlenia, generatory energii, stacje uzdatniania wody i powietrza, opracowuję sposoby na recykling ścieków i odpadów. To mnóstwo pracy, dlatego pracuję w zespole specjalistów z różnych dziedzin nauki i wspólnie tworzymy jak najlepszy, najbardziej funkcjonalny projekt.
Budynki, które projektuję, muszą być dostosowane do warunków panujących na konkretnej planecie lub innym obiekcie pozaziemskim, dlatego najpierw gromadzę dane o rodzaju podłoża, na jakim będą postawione, występującym tam ciśnieniu, temperaturze i jej zmianach w ciągu doby, możliwych nagłych załamaniach pogody typu burze piaskowe, typach promieniowania, składzie atmosfery, obecności wody, grawitacji lub jej braku,… Istotna jest też funkcja, jaką ma spełniać dana konstrukcja. Czy ma to być mieszkanie dla ludzi, stacja naukowo-badawcza, hodowla roślin, magazyn, elektrownia,… Mając te informacje wiem, jak należy zaprojektować konstrukcję i jakich materiałów trzeba użyć, aby budynek spełniał wymagania dotyczące kształtu, liczby i układu pomieszczeń, użytych materiałów…


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić szacować optymalne wymiary projektowanego budynku w zależności od jego funkcji, materiałów, z jakich będzie zbudowany i miejsca, w którym ma stanąć. Żeby móc rysować projekty kosmicznych budowli muszę znać się na geometrii, a zwłaszcza na geometrii przestrzennej.


Muszę wiedzieć, jakie materiały mogą być wykorzystywane do tworzenia kosmicznych budowli w konkretnych warunkach, przy określonej temperaturze, ciśnieniu, grawitacji. Niezbędna mi jest znajomość ich właściwości fizycznych, odporności na czynniki zewnętrze, możliwości ich wytwarzania na miejscu, gdzie będzie stawiana konstrukcja i ewentualnych możliwości transportowych. Muszę też znać zjawiska fizyczne występujące w przestrzeni kosmicznej i ich wpływ na trwałość konstrukcji wykonanych wg moich projektów.
Muszę bardzo dobrze znać język angielski, żeby móc pracować w międzynarodowym zespole specjalistów zaangażowanych w powstawanie kosmicznych budynków, posługiwać się programami komputerowymi mającymi interfejs w tym języku, czytać anglojęzyczną literaturę fachową, podnosić swoje kwalifikacje na zagranicznych studiach, kursach, szkoleniach.
Muszę potrafić posługiwać się programami komputerowymi służącymi do projektowania budynków, tworzyć trójwymiarowe wizualizacje moich projektów oraz symulacje pokazujące działanie poszczególnych instalacji i systemów, sposób montażu i demontażu budynków, reakcję użytych materiałów na warunki panujące w miejscu budowy…


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność logicznego myślenia,
 • umiejętność koncentracji,
 • spostrzegawczość,
 • dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • opanowanie,
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • wytrwałość,
 • kreatywność,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i budową baz, habitatów, stacji kosmicznych,… 


Źródła:

Kosmiczny habitat,

Wywiad z kosmiczną architektką,

Architektura kosmiczna – co to takiego?


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.