Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka gospodarki odpadami

Dbam o właściwe zbieranie, składowanie i utylizację śmieci.

Inżynierka gospodarki odpadami

Dbam o właściwe zbieranie, składowanie i utylizację śmieci.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy odwracam szkodliwy wpływ cywilizacji na przyrodę, co sprawia mi wiele satysfakcji. Pomagam też ludziom, którzy dzięki mnie mogą mieszkać w czystszej okolicy. Nadzorowanie działania zakładów utylizacji odpadów wiąże się z pewnymi niedogodnościami, np. nieprzyjemnymi zapachami, i nie każdy jest gotów tak pracować, dlatego to w pewnym sensie elitarne i nieźle płatne zajęcie.

Czym się zajmuję?

Moja profesja jest związana z troską o najważniejszy dar przyrody, czyli środowisko naturalne. Dbam o to, żeby nasze otoczenie pozostało czyste. Posiadam zarówno rozległą wiedzę techniczną, jak i przyrodniczą. Zajmuję się wszystkim, co ma związek z odbiorem, składowaniem i recyklingiem odpadów komunalnych, czyli, inaczej mówiąc, śmieci. Projektuję najbardziej sprawne systemy transportu śmieci od mieszkańców domów i bloków oraz od rozmaitych firm, instytucji i zakładów produkcyjnych. Opracowuję projekty nowych wysypisk śmieci, kompostowni, spalarni odpadów oraz modernizacji tych już istniejących, aby dostosować je do nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz sprawić, że ich utrzymanie będzie tańsze.


Doradzam lokalnym władzom w kwestii najlepszej lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją śmieci. Najlepszych miejsc, czyli takich, do których da się szybko i sprawnie dowozić odpady z konkretnego terenu, bez narażania okolicznym mieszkańców na niedogodności płynące z takiego sąsiedztwa. Opiniuję i testuję nowe urządzenia, służące do utylizacji i recyklingu odpadów oraz opracowuję zalecenia dotyczące sposobu postępowania z odpadami dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Swoją pracę wykonuję i w biurze, i w terenie, np. podczas szukania najlepszego miejsca na wybudowanie spalarni śmieci albo przy nadzorowaniu działania zakładów utylizacji odpadów.


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć jak zaprojektować instalacje gospodarki odpadami czy rekultywacji środowiska. 


Muszę znać problemy środowiska naturalnego aby móc skutecznie zapewnić im ochronę oraz aby moje działania nie przyniosły im negatywnych skutków. Muszę posiadać wiedzę na temat klimatu oraz terenu na którym pracuję aby nie przynieść szkód środowisku i móc je skutecznie chronić. 
Muszę znać prawa fizyki aby tworzone przeze mnie instalacje służące środowisku nie uległy zniszczeniu na skutek sił na nie oddziaływujących. Muszę znać skład materiałów których używam do pracy, aby nie przyniosły szkód środowisku naturalnemu. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • dokładność,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność logicznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w zakładach utylizacji śmieci lub firmach zajmujących się recyklingiem.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.