ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Geolog

Badam wszelkie procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi.

Geolog

Badam wszelkie procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Zawód geologa jest niezwykle ciekawy. Łączy w sobie pracę detektywistyczną z przebywaniem na łonie natury. Często mogę poczuć się jak podróżnik odkrywający nowe krainy, nawet jeśli znajdują się niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. W dodatku rzadko kiedy muszę się śpieszyć, bo obiekty moich badań to skały – które zwykle nie są zbyt ruchliwe i cierpliwie na mnie czekają. To, co dla zwykłego człowieka jest po prostu kamieniem, dla mnie jest fascynującą zagadką do rozwiązania. W dodatku mogę przysłużyć się innym ludziom. Moja praca pozwala znajdować nowe złoża surowców i źródła wody pitnej, zapobiegać skutkom katastrof naturalnych i chronić nasze środowisko przed zniszczeniem.

Czym się zajmuję?

Badam dzieje naszej planety i jej budowę, skupiając się przede wszystkim na skorupie ziemskiej. Interesują mnie wszelkie procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi, zarówno te bardzo powolne, np. wypiętrzanie się łańcuchów górskich czy erozja, jak i te bardzo szybkie, np. osunięcia ziemi czy erupcje wulkanów. Pracuję jak detektyw, próbując odtworzyć geologiczną przeszłość na podstawie śladów pozostawionych w skałach. Te ślady to skamieniałości organizmów żyjących setki milionów lat temu, ciekawe minerały i struktury przestrzenne, a także ślady chemiczne, biologiczne i izotopowe. 


Znajomość tej przeszłości i procesów ją kształtujących pozwala mi z kolei ustalać prawdopodobne lokalizacje złóż cennych surowców – takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny, rudy metali, czy kamienie szlachetne – a także ostrzegać ludzi przed katastrofami naturalnymi i innymi zjawiskami, które mogą im zagrozić. Moja wiedza o Ziemi przydaje się również do analizowania innych ciał niebieskich: planet, księżyców, planetoid i meteorytów – dlatego geolodzy biorą czynny udział w planowaniu większości misji kosmicznych, a niektórzy nawet w nich uczestniczą. Wiedzę o strukturze geologicznej – zdobytą za pomocą wierceń, badań powierzchniowych, lotniczych i satelitarnych, a także badań laboratoryjnych – przedstawiam zwykle na mapach, planach, rysunkach, przekrojach geologicznych i wykresach, muszę więc potrafić przygotowywać tego typu publikacje. 
Geologia to bardzo szeroka dziedzina nauki, więc zwykle zajmuję się jej wybranym działem: geologią dynamiczną - to badanie współczesnych procesów kształtujących wygląd powierzchni Ziemi, należą do niej geomorfologia, sedymentologia, wulkanologia i glacjologia – nauka o lodowcach, geologią historyczną - to odtwarzanie historii Ziemi i świata organicznego w różnych okresach geologicznych, należy do niej stratygrafia i paleontologia, która bada m.in dinozaury, geologią regionalną - to badanie pochodzenia i budowy geologicznej dużych regionów naszej planety, geologią strukturalną - to badanie średnich i drobnych struktur tektonicznych, takich jak fałdy i uskoki, geologią inżynierską - to badanie środowiska geologicznego na konkretnym terenie, aby ocenić, jakie budynki można tam wybudować lub którędy najlepiej poprowadzić nową autostradę. 
Mogę też zajmować się geologią środowiska - to badanie wpływu człowieka na środowisko naturalne i minimalizowanie negatywnych skutków jego działalności, geologią złóż - to poszukiwanie, badanie i udostępnianie złóż surowców mineralnych, geochemią - to badanie składu chemicznego i izotopowego skał i minerałów oraz procesów, które ten skład kształtują, mineralogią - to badanie budowy i cech minerałów, a także ich zastosowania, petrografią - to badanie składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych skał, lub hydrogeologią - to badanie pochodzenia i rozmieszczenia wód podziemnych oraz ich wpływu na środowisko, tu można się dodatkowo specjalizować w speleologii, czyli badaniu jaskiń. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać cechy fizyczne i optyczne minerałów i potrafić je rozpoznawać, znać budowę wewnętrzną i skład mineralny różnych rodzajów skał, badać właściwości mechaniczne i chemiczne pobranych próbek. W moim zawodzie ważna jest także wiedza z chemii, bo muszę znać procesy chemiczne prowadzące do powstawania minerałów, skał, rud, kopalin energetycznych i znać możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach przemysłu. 


Muszę dobrze znać matematykę, żeby móc obliczać takie parametry jak nośność podłoża skalnego, zasobność złóż czy wiek skał, a dzięki znajomości geometrii wykreślnej potrafię tworzyć rysunki techniczne pokazujące ułożenie warstw skalnych czy złóż w strukturach geologicznych, albo rozmieszczenie wód podziemnych. Matematyka przydaje mi się również do tworzenia i analizowania modeli komputerowych symulujących zjawiska geologiczne, aby przewidzieć ich skutki. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dociekliwość,
  • dokładność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • umiejętność cierpliwego pracowania w monotonnych warunkach.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach badawczych, na uczelniach wyższych, w firmach wykonujących badania geologiczne. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.