ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Ratowniczka medyczna

Pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach i chorym, którym nagle pogorszy się stan zdrowia.

Ratowniczka medyczna

Pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach i chorym, którym nagle pogorszy się stan zdrowia.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Mój zawód to niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Jestem pierwszą i nierzadko jedyną osobą, która może pomóc komuś w potrzebie. To sprawia, że czuję ogromną wartość mojej pracy – tym bardziej, że ludzie, którym pomagam, i członkowie ich rodzin zazwyczaj są mi głęboko wdzięczni. W zespole wspólnie dzielimy codzienne sukcesy i porażki, dlatego jesteśmy ze sobą bardzo zżyci.

Czym się zajmuję?

Jako ratowniczka medyczna zajmuję się udzielaniem pierwszej pomocy przed przewiezieniem poszkodowanego lub chorego do szpitala. Jest to bardzo stresująca praca, która wymaga ode mnie szybkiego działania i podejmowania trudnych i natychmiastowych decyzji. To, w jaki sposób udzielimy pomocy choremu po wypadku, może zadecydować o jego życiu, dlatego w naszym zespole nie ma miejsca na nieporozumienia. Kiedy docieram na miejsce, muszę przede wszystkim ocenić, czy nie występują żadne zagrożenia dla mnie i dla osoby, której będę udzielała pomocy. Przede wszystkim muszę opanować emocje – własne, a także innych osób będących na miejscu zdarzenia. Następnie sprawdzam funkcje życiowe i, jeśli zachodzi taka konieczność, podejmuję zlecone przez kierownika zespołu działania ratownicze.


Udzielam pacjentom pierwszej pomocy przedlekarskiej, np. przywracając drożność dróg oddechowych, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową. Oprócz tego tamuję krwotoki, unieruchamiam i zabezpieczam złamania, opatruję oparzenia. Podczas pracy używam sprzętu ochrony osobistej, takiego jak: aparaty oddechowe, ubrania ochronne chroniące przed wysoką temperaturą, szkodliwymi gazami i kwasami. To ważne, bo muszę nie tylko ratować osoby potrzebujące mojej pomocy, ale także dbać o własne bezpieczeństwo. Używam też niezbędnego sprzętu medycznego, np. urządzeń do elektroterapii i tlenoterapii, aparatów zapewniających drożność dróg oddechowych, kołnierzy ortopedycznych, noszy.
Żeby być w stanie pomóc poszkodowanemu, muszę mieć wiedzę medyczną, a zwłaszcza praktyczne umiejętności. Muszę też być sprawna fizycznie. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę, ponieważ zdarzają się nietypowe urazy i problemy. Po udzieleniu pierwszej pomocy mój zespół przewozi poszkodowanego do szpitala, gdzie zajmuje się nim doświadczony personel medyczny.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać anatomię człowieka oraz funkcje wszystkich narządów w organizmie. Muszę znać procesy zachodzące w ludzkim organizmie oraz skutki jakie mogą wywołać na niego różne substancje. 


Muszę znać zasady pierwszej pomocy aby w nagłych przypadkach ratować życie pacjenta, a później bezpiecznie przetransportować go do szpitala. Muszę potrafić porozumiewać się z obcojęzycznymi pacjentami. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • empatia,
 • odporność emocjonalna,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • odwaga,
 • dyspozycyjność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, w centrach dyspozytorni medycznej, w firmach zajmujących się transportami medycznymi, w oddziałach szpitalnych, np. oddziałach ratunkowych, intensywnej opieki medycznej, kardiologii, w wojsku, w zespołach straży pożarnej, w centrach zarządzania kryzysowego,… Mogę też prowadzić kursy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.