Zdjęcie zawodu
W. męska

Rzeczoznawczyni rolnicza

Wydaję ekspertyzy dotyczące szkód rolniczych, jakości upraw rolniczych i ogrodniczych oraz produktów rolnych,…

Rzeczoznawczyni rolnicza

Wydaję ekspertyzy dotyczące szkód rolniczych, jakości upraw rolniczych i ogrodniczych oraz produktów rolnych,…


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, chociaż spotykam się w niej z ludzkim nieszczęściem. Wiem jednak, że dzięki mnie rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą uzyskać rzetelną wycenę szkód, a co za tym idzie uzyskać należne im odszkodowania pozwalające odbudować gospodarstwo. Na co dzień mam też okazję doskonalić wiedzę z zakresu swojej specjalizacji i jestem na bieżąco z nowinkami w mojej branży.

Czym się zajmuję?

Dokładny zakres obowiązków zależy od wybranej przeze mnie specjalizacji. Mogę przeprowadzać ekspertyzy, wydawać opinie, oceniać projekty dotyczące wykorzystania sprzętu rolniczego, oceniać surowce rolne pod kątem przydatności do produkcji biopaliw, bionawozów, a także zgodności prowadzonych przez rolnika działań z obowiązującymi standardami. Oceniam sposób prowadzenia gospodarstw ekologicznych, wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, zajmuję się też oceną przechowywania, przetwarzania i sprzedaży warzyw, owoców, zbóż,…


Do moich obowiązków należy wycena szkód spowodowanych w gospodarstwach rolnych przez susze, gradobicia, pożary, zalania upraw wskutek powodzi, podtopień czy gwałtownych ulew, a także obniżenia plonów na skutek masowego pojawu szkodników lub chorób niszczących rośliny. Przyjmuję zlecenia od osób prywatnych, instytucji państwowych, firm ubezpieczeniowych, organizacji zrzeszających rolników, przedsiębiorstw. Gromadzę, opracowuję i dostarczam informacje niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowań za szkody poniesione w wyniku katastrof naturalnych, dopłat z funduszy krajowych i europejskich. Tworzę też plany rozwoju gospodarstw rolnych i ogrodniczych, spółdzielni i przedsiębiorstw zajmujących się uprawą roli i przetwórstwem produktów rolnych.
Oprócz tego opracowuję standardy jakości, których muszą przestrzegać osoby uprawiające rolę lub posiadające gospodarstwa sadownicze oraz na bieżąco śledzę zmiany w polskich i europejskich przepisach prawa dotyczących rolnictwa. Zdobywam informacje o nowych maszynach, sposobach uprawy roli, wydajniejszych paszach, mniej szkodliwych nawozach.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na gatunkach zbóż, warzyw i owoców, wiedzieć, kiedy należy siać i sadzić konkretne gatunki roślin, jakiej gleby potrzebują, jak często muszą być nawożone i podlewane. Muszę wiedzieć, kiedy najlepiej przeprowadzać żniwa, zbiory warzyw i owoców, jakie gatunki roślin nadają się do wykorzystania jako biopaliwa, nawozy naturalne, ekologiczne opakowania.


Muszę znać się na nawozach stosowanych w rolnictwie i wiedzieć, które z nich są najlepsze do zasilania konkretnych upraw, a których można używać w gospodarstwach ekologicznych.
Muszę znać się na narzędziach, maszynach i sprzęcie wykorzystywanym do uprawy roli, na metodach przygotowania gleby, siewu, sadzenia, oprysków i zbiorów zbóż, warzyw i owoców, a także na przechowywaniu, przetwarzaniu i transporcie produktów rolnych.
Muszę znać się na właściwych sposobach uprawy roli albo prowadzenia gospodarstwa sadowniczego wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Muszę wiedzieć, jak sprawić, aby produkcja rolna była opłacalna i jak najmniej szkodziła środowisku naturalnemu, a także znać się na rolnictwie ekologicznym. Muszę potrafić oceniać sposób prowadzenia konkretnego gospodarstwa rolnego lub sadowniczego i wyceniać szkody spowodowane przez kataklizmy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dobra pamięć,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność koncentracji,
  • samodzielność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • odporność na stres,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować między innymi w jednostkach samorządu terytorialnego, izbach rolniczych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników, grupach producentów rolnych, firmach ubezpieczeniowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.