Zdjęcie zawodu
W. męska

Dyrektorka rozwoju i realizacji projektów budowlanych

Planuję zabudowę nieruchomości komercyjnych i nadzoruję proces projektowania, realizacji inwestycji i przygotowania jej do sprzedaży.

Dyrektorka rozwoju i realizacji projektów budowlanych

Planuję zabudowę nieruchomości komercyjnych i nadzoruję proces projektowania, realizacji inwestycji i przygotowania jej do sprzedaży.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Na co dzień pracuję z nowymi technologiami i mogę angażować moją kreatywność. Największą przyjemność w tym zajęciu daje mi poczucie sprawczości i wpływu na efekt końcowy, czyli kształt i wygląd nowego budynku, jego funkcjonalność i pozytywny odbiór przez użytkowników, czyli najemców powierzchni biurowych. Jeśli sprawię, że czują się w obiekcie jak w domu i odnajdują się w nim intuicyjnie, mam z tego wielką satysfakcję.

Czym się zajmuję?

Moim zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie wszystkich działań związanych z budową nowego obiektu komercyjnego, tak, aby później można było łatwo zarządzać wynajmem jego powierzchni. Muszę zawczasu znać potrzeby klienta, czyli najemcy lub nowego właściciela, który będzie eksploatować nieruchomość. Dzięki temu mogę dopasować standard budynku, rodzaj materiałów, wykończenia, funkcji, jakie ma on spełniać, termin realizacji budowy tak, aby klient był zadowolony z usług naszej firmy. 


Zaczynam pracę na etapie tworzenia koncepcji zabudowy konkretnej działki. Badam możliwości jej wykorzystania, czyli oceniam, jakiego rodzaju budynek lub budynki warto na niej wybudować. Biorę przy tym pod uwagę lokalizację działki, jej wielkość, wymiary, sąsiedztwo, aktualne plany zagospodarowania, trendy na rynku nieruchomości. Później nadzoruję kolejne fazy projektowe, od projektu koncepcyjnego, przez budowlany i przetargowy, aż do wykonawczego. W tej fazie współpracuję z zespołem specjalistów: architektów, planistów, inżynierów budowlanych. 
W kolejnym etapie odpowiadam za wybór generalnego wykonawcy, czyli firmy, która będzie budować dany obiekt. Czuwam nad tym, żeby budowa została zakończona w terminie i nie przekroczyła ustalonego budżetu, a przed jej rozpoczęciem odpowiadam za zdobycie wszystkich niezbędnych pozwoleń. 
Na zakończenie całego procesu inwestycyjnego nadzoruję oddanie budynku do użytkowania i zawiadamiam organ nadzorujący budowę o jej zakończeniu. Wspieram także dział najmu bądź leasingu w rozmowach z potencjalnymi najemcami i doradzam przy dostosowywaniu budynku do ich potrzeb. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na wszystkich dziedzinach związanych z deweloperką. Mieć pojęcie o finansach, czyli wiedzieć, na czym w danym okresie można zarobić i ile, ale też ogarniać kwestie techniczne i prawne związane z możliwościami wykorzystania danej nieruchomości. Ta wiedza pozwala mi stworzyć dla konkretnej nieruchomości koncepcję optymalnie dopasowaną do oczekiwań klienta, nie pomijając kosztów jej realizacji. 


Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego mogę czytać anglojęzyczną literaturę fachową, śledzić światowe nowinki z mojej branży i sprawnie porozumiewać się z klientami lub współpracownikami, którzy mówią w tym języku. 
W mojej pracy istotna jest wiedza dotycząca technicznych aspektów budowy różnych budynków, niezbędna do sprawnego nadzorowania, czy prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • zdolności negocjacyjne,
  • umiejętność współpracy z innymi,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • otwartość na pomysły i opinie innych,
  • umiejętność budowania zespołu,
  • umiejętność łatwego nawiązywania trwałych kontaktów z klientami.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, funduszach inwestycyjnych lub w globalnych organizacjach konsultingowych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.