Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka CSR

Planuję działania, jakie firma, w której pracuję może prowadzić na rzecz lokalnej społeczności i wspieram zaangażowanie pracowników w działania wolontaryjne.

Specjalistka CSR

Planuję działania, jakie firma, w której pracuję może prowadzić na rzecz lokalnej społeczności i wspieram zaangażowanie pracowników w działania wolontaryjne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej mam szerokie kontakty z ludźmi i mogę pozytywnie zmieniać ich otoczenie, a czasem i życie. Każda udana inicjatywa jest potwierdzeniem moich kompetencji organizacyjnych i umiejętności przekonywania ludzi. Pomoc lokalnej społeczności sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

W firmie, w której pracuję, odpowiadam za planowanie i realizację projektów CSR, czyli dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. To projekty, które przynajmniej w założeniu mają wywrzeć pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Może to być np. posadzenie drzew na skwerze, sprzątanie śmieci z miejscowego zagajnika albo brzegów rzeki, zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla chorego dziecka, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w szkole, wspieranie lokalnej społeczności poprzez ekspertyzy i dzielenie się wiedzą z zakresu działalności firmy. Opracowuję zarówno jednorazowe akcje, jak i działania cykliczne, np. letnie pikniki, albo takie, które trwają przez dłuższy czas, np. zaangażowanie pracowników firmy w pomoc w nauce podopiecznym świetlicy środowiskowej. Swoją pracę wykonuję samodzielnie, albo w zespole do spraw CSR, to zależy od wielkości firmy, w której pracuję. 


Każde działanie musi być zgodne z misją oraz strategią firmy i odzwierciedlać jej wartości, a zarazem odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego pomysł musi uzyskać akceptację zarządu. Opracowując projekty CSR współpracuję z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami mającymi rozeznanie w potrzebach lokalnej społeczności. Przy naprawdę dużych projektach współpracuję też z działami CSR w innych firmach, bo razem możemy zrobić więcej dobrego. W swojej pracy staram się też wsłuchiwać w głos pracowników naszej firmy, podchwytywać ich pomysły i zmieniać je w ciekawe i angażujące działania. 
Po zakończeniu każdego projektu sporządzam raport, w którym opisuję podjęte działania, poniesione koszty, korzyści, jakie odniosła lokalna społeczność, ewentualne problemy, jakie pojawiły się podczas realizacji. Taki raport pozwala ocenić skuteczność i zasadność poszczególnych działań, dzięki czemu mogę lepiej planować kolejne projekty. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na planowaniu i realizowaniu działań CSR, umieć opracowywać raporty z akcji, które zorganizowałam, dobierać takie działania, które będą pasować do specyfiki mojej firmy, jej wartości i możliwości finansowych. Muszę potrafić współpracować ze specjalistami CSR z innych firm przy organizacji wspólnych akcji. 


W mojej pracy istotna jest umiejętność prostego i klarownego informowania o działaniach CSR, jakie prowadzi nasza firma. Muszę więc potrafić tworzyć i przekazywać takie komunikaty dla naszych pracowników, organizacji i instytucji z którymi współpracujemy, członków lokalnej społeczności. Dlatego muszę potrafić posługiwać się poprawną polszczyzną, mieć tzw. lekkie pióro i wiedzieć, jakimi kanałami najlepiej dotrzeć do odbiorców moich działań. 
Odpowiadam za ustalanie i rozliczanie budżetu na działania CSR w firmie, muszę więc dobrze znać matematykę. 
Muszę dobrze znać język angielski, żeby móc śledzić światowe nowinki z dziedziny CSR, sprawnie porozumiewać się z anglojęzycznymi współpracownikami i zarządem firmy, jeśli w takiej pracuję, oraz czytać anglojęzyczną literaturę branżową. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • komunikatywność,
  • zdolności negocjacyjne, umiejętność przekonywania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • empatia.

Gdzie mogę pracować? 

Doświadczenie istotne w tym zawodzie mogę zdobyć podczas pracy lub wolontariatu w organizacjach pozarządowych czy instytucjach kultury. Mogę znaleźć zatrudnienie w rozmaitych firmach, instytucjach i organizacjach. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.