Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się wykonywaniem pomiarów

W tej pracy dużo czasu poświęca się na dokonywanie precyzyjnych obserwacji i mierzenie różnych parametrów przedmiotów, procesów, środowisk lub zjawisk.