ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Psycholożka

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

Psycholożka

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej mogę pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wspierać ich w budowaniu zasobów, realizacji własnego potencjału, radzeniu sobie z przeciwnościami losu i tworzeniu satysfakcjonujących relacji. Praca na żywym organizmie jest delikatna i trudna, ale rezultat często bywa spektakularny – wtedy czuję największą satysfakcję.

Czym się zajmuję?

Psychologia jest bardzo szeroką dziedziną nauki, zajmującą się badaniem zachowania jednostek i ich procesów psychicznych. Podczas nauki na studiach zdobywa się wiedzę z różnych obszarów, takich jak: biologiczne podstawy zachowań człowieka, metodologia nauk, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia stresu i wiele innych. Do wyboru jest bardzo wiele specjalizacji, np. psychologia biznesu, sportu, psychologia dziecięca czy społeczna. Wiele osób wybiera psychologię kliniczną, przede wszystkim ze względu na bezpośrednią możliwość pomagania chorym. 


Jako psycholożka powinnam umieć opisywać, wyjaśniać, przewidywać i kierować ludzkim zachowaniem. Niezależnie od wybranej specjalizacji zajmuję się diagnozowaniem problemów moich klientów, zmagających się z zaburzeniami psychologicznymi i emocjonalnymi, i pomaganiem im. Moim zadaniem jest przeprowadzić z nimi właściwą terapię, pozwalającą klientom poradzić sobie z różnymi problemami. Prowadzę zajęcia indywidualne lub grupowe, diagnozuję osoby, które szukają u mnie pomocy, poprzez np. wywiady lub testy diagnostyczne, konsultuję się także ze specjalistami z innych dziedzin, żeby wspólnie ustalić w jaki sposób najlepiej pomóc konkretnej osobie.
Psycholożka to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że osoba, która go wykonuje, musi posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, mieć wysoką kulturę osobistą i postępować zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. W tej pracy najważniejsza jest otwartość i elastyczność, ponieważ nie ma dwóch ludzi o identycznych umysłach – każdy jest unikalny, dlatego nie ma gotowych przepisów.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na psychice człowieka i umieć pomagać w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, muszę znać zachowania ludzkie oraz powstawanie i przebieg procesów psychicznych.


Muszę znać przepisy prawa, których mam przestrzegać podczas pracy, oraz znać Kodeks Etyki Zawodowej.
Posługiwanie się poprawną polszczyzną przydaje mi się podczas sesji z pacjentami, a znajomość filozofii pomaga mi rozmawiać z nimi o wartości życia, sensie terapii. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • empatia,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • dyskrecja,
 • opanowanie,
 • odporność na stres,
 • odporność emocjonalna,
 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, domach pomocy społecznej, domach dziecka, ośrodkach terapeutycznych, w zakładach karnych, ośrodkach badania kierowców, w zakładach pracy, placówkach naukowo-badawczych,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.