Zdjęcie zawodu
W. męska

Doradczyni firm farmaceutycznych

Dostarczam firmom farmaceutycznym dane świadczące o skuteczności produkowanych leków.

Doradczyni firm farmaceutycznych

Dostarczam firmom farmaceutycznym dane świadczące o skuteczności produkowanych leków.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firma farmaceutyczna zawsze ma najbardziej aktualne, rzetelne i sprawdzone informacje o działaniu leków, zarówno swoich jak i konkurencji. Dane zawarte w reklamach, folderach, ulotkach dla lekarzy i pacjentów są poprawne merytorycznie, a reprezentanci handlowi zyskują argumenty, by przekonać lekarzy do przepisywania naszych specyfików pacjentom.

Czym się zajmuję?

Jako doradczyni firm farmaceutycznych zapewniam kompletną informację medyczną o właściwym stosowaniu leków produkowanych przez moją firmę, z obszaru, za który jestem odpowiedzialna. Mogą to być np. antybiotyki, leki na cukrzycę, choroby tarczycy, nerek, nowotwory,… Prezentuję dane medyczne i kliniczne, w tym pokazujące skuteczność preparatów wytwarzanych w mojej firmie, odpowiadam za rozwój i wdrażanie strategii dla tej grupy produktów, prowadzę szkolenia medyczne i produktowe dla pracowników działu marketingu i sprzedaży, oceniam wszelkie materiały promocyjne pod kątem ich zgodności z aktualną wiedzą medyczną i poprawności merytorycznej, sporządzam ekspertyzy medyczne i wspieram zespoły zajmujące się badaniami klinicznymi. 


W jaki sposób to robię? Szukam aktualnych publikacji naukowych, przede wszystkim w internetowych bazach danych, ale korzystam także z książek, artykułów w czasopismach, raportów na temat chorób leczonych przez konkretną grupę terapeutyków, w tym wytwarzanych przez moją firmę, ich objawów, przyczyn, przebiegu, powikłań. Weryfikuję ulotki dla pacjentów, plakaty reklamowe, broszury, teksty czytane podczas reklam w telewizji, radiu, internecie. 
Przygotowuję prezentacje dotyczące konkretnego leku lub grupy leków, za które jako doradczyni medyczna jestem odpowiedzialna i przedstawiam je podczas lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych, szkoleń, kongresów medycznych i warsztatów, w trakcie których dzielę się wiedzą o wykrywaniu i leczeniu chorób, w leczeniu których stosuje się leki mojej firmy. 
Odpowiadam również na przesyłane do firmy zapytania od lekarzy dotyczące składu i działania leków oraz ewentualnych działań niepożądanych. Współpracuję z działem badań klinicznych, dzięki czemu zawsze wiem, jakie nowe farmaceutyki są testowane i jak mogą pomóc w walce z chorobami. Służę też swoją wiedzą w konstruowaniu testów klinicznych. 


Co powinnam umieć?

W pracy bardzo przydaje mi się znajomość obsługi komputera, programów analitycznych i statystycznych oraz formułowania zapytań w bazach danych. Na moim stanowisku dobrze jest skończyć medycynę albo pokrewne studia, np. o kierunku biotechnologia, farmacja, bo to gwarantuje wiedzę potrzebną mi w pracy. Muszę bardzo dobrze znać się na chorobach, wiedzieć, jakie są ich przyczyny, objawy i powikłania, i jak w ich leczeniu mogą pomóc produkowane przez moją firmę leki. 


Wiedza z chemii pozwala mi oceniać skład chemiczny leków, które produkuje dana firma farmaceutyczna oraz wiedzieć, które z zawartych w nich substancji mogą ze sobą reagować niekorzystnie, a które wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Istotna jest też znajomość interakcji z innymi specyfikami, także tymi sprzedawanymi bez recepty, np. suplementami diety. 
Przydaje mi się też znajomość fizyki, bo dzięki niej rozumiem, jak działa medyczna aparatura używana do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych preparatów. Szeroka, aktualna wiedza pozwala mi przygotowywać interesujące prezentacje i wystąpienia na konferencjach czy zjazdach. Powinnam mieć miłą aparycję, dobrą dykcję i brak problemów z wymową


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • sumienność,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność nieszablonowego myślenia,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trudnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach farmaceutycznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.