Zdjęcie zawodu
W. męska

Korektorka tekstu

Zajmuję się sprawdzaniem poprawności językowej tekstów.

Korektorka tekstu

Zajmuję się sprawdzaniem poprawności językowej tekstów.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Pozostali pracownicy obsługi biura

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2020.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyDUŻY
111 500 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
65 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
67 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówŚREDNIE
4590 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
3%
Zarobki kobiet są o 3% wyższe niż mężczyzn
-11%
Średnie zarobki są o 11% niższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.