Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka budownictwa

Prowadzę dokumentację budowy, uczestniczę w pracach przy wznoszeniu różnych budowli, przygotowuję kosztorysy.

Specjalistka budownictwa

Prowadzę dokumentację budowy, uczestniczę w pracach przy wznoszeniu różnych budowli, przygotowuję kosztorysy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo moje dzieła są tak trwałe i solidne, że mogę chwalić się nimi przez dziesięciolecia. Czuję wielką satysfakcję z każdej ukończonej budowy.

Czym się zajmuję?

Moja praca to znacznie więcej, niż tylko nadzorowanie pracy innych. Obowiązki wymagają ode mnie dokładnego przygotowania się do każdego przedsięwzięcia. Zaczynam od zapoznania się z dokumentacją i wykonania szkiców budowlanych. Podczas pracy posługuję się różnymi dokumentami: specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, normami, katalogami, muszę więc potrafić właściwie odczytywać zawarte w nich informacje.


Pierwszym etapem realizowania projektu jest zazwyczaj wizualizacja i zaplanowanie działań. Nie mniej istotnym elementem mojej pracy jest zorganizowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów oraz sporządzenie kosztorysu. Organizuję i sprawdzam przebieg prac na placu budowy, począwszy od zagospodarowania terenu, wykonanie wykopów i innych robót ziemnych, wybudowanie budynku aż do robót wykończeniowych. Dbam o to, żeby osoby pracujące na placu budowy wykonywały swoją pracę zgodnie z przepisami BHP, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzam, czy wszystkie elementy budynku są budowane z solidnie i przy użyciu właściwych materiałów, a żeby móc to robić sama muszę bardzo dobrze znać się na sztuce budowlanej.
Wiem, jak należy przygotowywać siatki i szkielety zbrojenia, jakich materiałów i w jakich proporcjach należy użyć do przygotowanie mieszanek betonowych, jak prawidłowo układać i zagęszczać beton w formach lub w szalunkach oraz jak należy o niego dbać, aby nie popękał podczas tężenia. Potrafię przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie, nakładać i naprawiać tynki, murować konstrukcje z cegieł, pustaków, bloczków betonowych. Potrafię też remontować budynki i wykonywać rozbiórkę murowanych obiektów.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić przygotowywać kosztorysy budowy, znać się na rysunku technicznym, potrafić budować budowle różnego rodzaju i nadzorować pracę podległych mi pracowników. 


Muszę potrafić montować konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe, posługiwać się dokumentacją projektową, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu różnych konstrukcji. 
Muszę znać prawo budowlane, przepisy BHP, przeciwpożarowe i te dotyczące ochrony środowiska oraz liczne procedury, których muszę przestrzegać podczas pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • odpowiedzialność,
  • wytrwałość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • opanowanie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, w biurach projektowych, w wydziałach geodezji i kartografii lub ochrony środowiska w jednostkach administracji samorządowej, w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.