Zdjęcie zawodu
W. męska

Brokerka ubezpieczeniowa

Sprzedaję polisy ubezpieczeniowe. Moim klientom pomagam wybrać najlepszą opcję spośród ofert różnych firm ubezpieczeniowych.

Brokerka ubezpieczeniowa

Sprzedaję polisy ubezpieczeniowe. Moim klientom pomagam wybrać najlepszą opcję spośród ofert różnych firm ubezpieczeniowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Ubezpieczenie daje ludziom poczucie bezpieczeństwa i spokój. Wiedzą, że w razie jakiegoś wypadku lub kradzieży otrzymają odszkodowanie, które chociaż częściowo zrekompensuje im stratę i pozwoli zachować niezależność finansową im i ich rodzinom. Czuję satysfakcję, gdy klienci do mnie wracają – to oznaka zaufania.

Czym się zajmuję?

Chociaż współpracuję z wieloma zakładami ubezpieczeń, pracuję na własny rachunek. Zajmuję się sprzedażą ubezpieczeń i doradzam klientom, jak skutecznie zabezpieczyć się finansowo na wypadek utraty mienia lub zdrowia, a nawet życia. Ubezpieczenie to umowa, w ramach której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić klientowi określoną kwotę pieniędzy w przypadku zajścia danej sytuacji. Moimi klientami są osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, jednostki administracji samorządowej i państwowej,… Aby móc zaproponować klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie, muszę znać oferty wszystkich firm ubezpieczeniowych na rynku. Uwzględniam ryzyko, na jakie narażeni są moi klienci, oraz ich możliwości finansowe. Szukam dla nich najlepszych ofert, porównując polisy różnych firm, zwracając uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, wysokość składki, wysokość odszkodowań za konkretne zdarzenia, np. chorobę klienta. 


Warunkiem koniecznym do wykonywania pracy brokerki ubezpieczeniowej jest zdanie egzaminu i uzyskanie licencji od Komisji Nadzoru Finansowego. To wymaga ode mnie doskonałej znajomości obowiązujących przepisów prawa ubezpieczeniowego. Ponieważ na co dzień obliczam składki ubezpieczeniowe biorąc pod uwagę wszystkie przysługujące klientom zniżki, muszę dobrze znać matematykę. Ubezpieczenia dzielą się na majątkowe, w których przedmiotem zabezpieczenia są domy, samochody i inne składniki mienia, oraz życiowe – w których ochronie podlega ludzkie zdrowie i życie. Zawsze wybieram i doradzam klientowi taki wariant ubezpieczeniowy, który będzie dla niego najkorzystniejszy, ponieważ reprezentuję interesy klientów, a nie firm ubezpieczeniowych. Pośredniczę w zawarciu umowy między klientem a zakładem ubezpieczeń i wystawiam w imieniu zakładu ubezpieczeń polisę. Opiekuję się moimi klientami przez cały czas trwania umowy. Przypominam im o terminach płatności kolejnych rat, a także o datach wygaśnięcia umów. Moja praca w dużej mierze opiera się więc na nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z ludźmi.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać przepisy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, obowiązujące na terenie mojego państwa. 


Muszę umieć wyliczać stawki ubezpieczeń, m.in. procent składany, aby nie narazić siebie, firm ubezpieczeniowych oraz moich klientów na straty finansowe. 
Muszę obsługiwać systemy informatyczne firm ubezpieczeniowych, dedykowane do wystawienia i przedłużenia polis. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • kreatywność,
 • dyskrecja.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę założyć własną działalność gospodarczą lub zatrudnić się w firmie brokerskiej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.